Podsumowanie

Cyprian Szeretucha jest doświadczonym specjalistą w zakresie negocjowania umów i bieżącej obsługi korporacyjnej.

Associate w zespole Commercial w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza przedsiębiorcom od 2010 roku. Posiada szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej krajowych i zagranicznych spółek, komercjalizacji nieruchomości oraz w prowadzeniu postępowań sądowych. Wspiera przedsiębiorców w kwestiach z zakresu szeroko pojętego commercial, w tym opracowywaniu i negocjowaniu umów handlowych, ogólnych warunków umów oraz opracowaniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych wymaganych prawem, standardami grupy lub potrzebami biznesowymi. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora automotive.

Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywał doświadczenie zawodowe pracując jako prawnik in-house w firmach z branży tytoniowej, alkoholowej oraz u międzynarodowego dewelopera i zarządcy centrów handlowych. Doradzał w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, jak również w zakresie prawa nieruchomości, prawa konsumenckiego, antymonopolowego oraz ubezpieczeń. Sporządzał i negocjował umowy handlowe, prowadził spory sądowe. Współpracował również z renomowanymi polskimi kancelariami prawnymi, prowadząc doradztwo na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności, w tym corporate governane i compliance oraz przeprowadzając badania due diligence spółek i składników ich majątku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2015 roku jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email