Podsumowanie

Beata Cieszyńska specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz w dziedzinie rozwiązywania sporów.

Associate w zespole praktyki korporacyjnej w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2010 roku. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, cywilnym oraz w zakresie projektów infrastrukturalnych.

Ma doświadczenie w doradztwie prawnym w kontekście inwestycji infrastrukturalnych, zarówno na etapie ich przygotowania, jak i realizacji. Bierze udział w negocjacjach, opracowuje umowy inwestycyjne dotyczące zawiłych projektów z sektora energetycznego, inżynierii wodnej i lądowej oraz deweloperskiego. Obsługuje zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne z branży budowlanej, drogowej, kolejowej oraz energetycznej, począwszy od inwestorów, po firmy budowlane i biura projektowe. Świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą zawarcie umowy (w szczególności w ramach postępowania o zamówienie publiczne), realizację projektu oraz jego końcowe rozliczenie.

Doradza spółkom w zakresie regulacji korporacyjnych oraz prawa cywilnego w ramach bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców. Reprezentuje klientów na zgromadzeniach wspólników, doradza w zakresie przygotowywania umów spółek, sprzedaży udziałów, statutów czy regulaminów.

Ma doświadczenie w opracowywaniu strategii złożonych transakcji handlowych. Była uczestnikiem wieloetapowych transakcji z udziałem spółek prywatnych i publicznych, w tym restrukturyzacji, fuzji i przejęć.

Prowadzi badania prawne spółek oraz składników ich majątku, ze szczególnym uwzględnieniem badań prawnych korporacyjnych, m.in. w zakresie ładu korporacyjnego, umów handlowych czy prowadzonych sporów. Doradza w zakresie postępowań spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, m.in. w zakresie sporów korporacyjnych, realizacji robót budowlanych, a także w relacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Przed dołączeniem do Bird & Bird doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, w tym w jednej z największych kancelarii w Polsce.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z prawno-ekonomicznych podstaw procesu inwestycyjnego oraz w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Od 2014 roku jest wpisana na listę aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Pracuje w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i Wydarzenia


Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email