Podsumowanie

Bartosz Lewandowski specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze korporacyjnej i procesowej przedsiębiorców oraz transakcjach fuzji i przejęć.

Junior Associate w zespole praktyki korporacyjnej w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza przedsiębiorcom, osobom fizycznym i organizacjom non-profit w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa upadłościowego.

Ma doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby bieżącej obsługi korporacyjnej, transakcji fuzji i przejęć oraz transakcji nabycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Doradza na każdym etapie funkcjonowania spółek – od ich założenia po wykreślenie z rejestru. Bierze udział w sporządzaniu raportów due dilligence.

Doradzał również jednej ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także uczestniczył w organizacji szkoleń dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz obiegu informacji poufnej w ramach grupy kapitałowej.

Posiada doświadczenie procesowe. Doradzał polskim i międzynarodowym klientom przy szeregu złożonych sporów korporacyjnych, a także z zakresu prawa nieruchomości, prawa upadłościowego oraz w sprawach o ochronę dóbr osobistych.   

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zdobywał m.in. w jednej z wiodących warszawskich kancelarii specjalizującej się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć oraz w prawie rynków kapitałowych, a także w butikowej kancelarii procesowej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikantem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email