Podsumowanie

Bartłomiej Niewczas jest uznanym ekspertem w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz arbitrażu

Kieruje praktyką rozwiązywania sporów polskim biurze Bird & Bird.

Od 1996 roku zajmuje się dziedziną rozwiązywania sporów. Wielokrotnie wspierał największe na rynku korporacje m.in. z branży budowlanej, motoryzacyjnej, energetycznej, chemicznej czy spożywczej. 

Funkcję szefa praktyki rozwiązywania sporów w warszawskim biurze Bird & Bird pełni od 2012 roku. Wcześniej koordynował pracę zespołu ds. postępowań spornych w jednej z większych międzynarodowych firm branży budowlanej.

Doradza przedsiebiorstwom w zakresie kreowania polityki i strategii prowadzenia sporów, reprezentuje klientów w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Zajmuje się również negocjowaniem kontraktów (w tym infrastrukturalnych i budowlanych).

Doświadczenie procesowe Bartłomieja Niewczasa obejmuje występowanie w kilkuset postępowaniach: przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniach arbitrażowych według reguł Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także arbitrażu ad hoc według reguł słuszności, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych wg reguł ICC, SCC. LCIA i UNCITRAL, w postępowaniach z zakresu upadłości, w tym upadłości transgranicznej.

Reprezentował przedsiębiorców oraz Skarb Państwa (jako pełnomocnik) w szeregu postępowaniach arbitrażowych. 

W 2014 roku został wyróżniony przez brytyjski przewodnik „Guide to the World's Leading Lawyers - Construction and Real Estate", w kategorii "Budownictwo", plasując się w wąskim gronie 8 czołowych polskich specjalistów w tym obszarze.  

Był wielokrotnym prelegentem w debatach, konferencjach i panelach dyskusyjnych poświęconych problematyce międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego i gospodarczego.

Współautor publikacji "Aktualne umowy gospodarcze - Umowy w obrocie gospodarczym", wydanej przez Verlag Dashofer.

Pracuje w języku polskim i angielskim.


Newsy i Wydarzenia
Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email