Pracuję jako Associate w praktyce prawa własności intelektualnej. Specjalizuję się w ochronie praw własności przemysłowej oraz postępowaniach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.

Doradzam klientom od 2013 roku. Specjalizuję się w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa autorskiego oraz naruszeń znaków towarowych.

Wspieram klientów w zarządzaniu portfolio znaków towarowych. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu sporów przed Polskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz sądami powszechnymi. Doradzam również klientom w międzynarodowych transakcjach z zakresu prawa autorskiego oraz szeroko rozumianego rynku mediów.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w renomowanych polskich kancelariach.

Wykształcenie
  • Uniwersytet Warszawski, prawo
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie