Podsumowanie

Anna Fiłonowicz jest adwokatem specjalizującym się w ochronie praw własności przemysłowej oraz postępowaniach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.

Associate w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2013 roku. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa autorskiego oraz naruszeń znaków towarowych. Wspiera klientów w zarządzaniu portfolio znaków towarowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed Polskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz sądami powszechnymi. Doradzała również klientom w międzynarodowych transakcjach z zakresu prawa autorskiego oraz szeroko rozumianego rynku mediów.Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w renomowanych polskich kancelariach.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 r. wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email