Podsumowanie

Agnieszka Besiekierska jest cenionym prawnikiem z szerokim spektrum doświadczeń. Doradza w zakresie prawa internetowego, e-commerce, IT i prawa telekomunikacyjnego.

Counsel w zespole Tech & Comms w polskim biurze Bird & Bird.

Agnieszka od ponad dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom, największym spółkom z sektora informatycznego i nowych technologii, pracując w renomowanych międzynarodowych kancelariach. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa telekomunikacyjnego, projektów IT oraz szeroko rozumianego prawa Internetu.

Często doradza przy pionierskich projektach na polskim rynku. Była kilkakrotnie delegowana do pracy bezpośrednio u klientów, dzięki czemu zna i rozumie specyfikę pracy prawników w działach prawnych firm. Jej doświadczenie obejmuje m.in.:

  • kompleksową obsługę prawną nowatorskiego na polskim rynku projektu współkorzystania z radiowych sieci dostępowych (tzw. RAN sharing) dwóch operatorów sieci komórkowej, obejmującą m.in. przygotowanie i negocjowanie umów pomiędzy operatorami;
  • obsługę prawną platform b2b, w tym największej platformy tego typu w Polsce;
  • umowy wdrożeniowe, utrzymaniowe, outsourcingowe – przygotowanie, negocjowanie, opiniowanie;
  • udzielanie bieżących porad prawnych w zakresie dostosowanie do prawa polskiego usług , w tym cloud computingu, oferowanych przez amerykańskiego sprzedawcę internetowego;
  • audyty prawne (due diligence): operatora telefonii komórkowej, operatora infrastruktury radiowo-telewizyjnej, operatora telewizji kablowej;
  • doradztwo przy projektach tworzenia sieci szerokopasmowych, inteligentnych systemów transportowych, Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym;
  • doradztwo przy tworzeniu operatorów MVNO (m.in. ocena prawna modelu biznesowego, opiniowanie umów z operatorem MNO); przygotowanie umów z abonentami, sporządzanie regulaminów.

Agnieszka jest autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii, m.in. The Technology, Media and Telecommunications Law Review, Chapter Poland, edition 2015, 2016 oraz The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review, chapter Poland, edition 2015, 2016.

Jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów doktoranckich i studiów LL.M. na Uniwersytecie w Rostocku.

Pracuje w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email