Prawnicy Bird & Bird współautorami publikacji pt. "Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu", wydanej przez C.H. Beck

09-2020

Izabela Kowalczuk-Pakuła i Paulina Bełzak napisały rozdział dotyczący zasad pozyskiwania i przetwarzania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia, przedstawione w formie praktycznych komentarzy pozwalających na ocenę wykorzystywanych zasad przetwarzania danych osobowych. Zawiera zbiór modelowych rozwiązań, których implementacja zapewni zgodność przetwarzania danych z prawem zarówno unijnym, jak i krajowym. W książce omówione zostały praktyczne problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi, jak również przetwarzania danych w związku z realizacją określonych obowiązków publicznoprawnych. Zaprezentowano rozwiązania, jakie są obecnie możliwe do zastosowania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich, w szczególności pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej.

Dzięki publikacji czytelnicy dowiedzą się, m.in jakie ograniczenia wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie stosowania monitoringu w miejscu pracy, kontroli poczty elektronicznej, korzystania z sieci Intranet, wykorzystania nowoczesnych technologii i postępowania z dokumentacją pracowniczą.

Książka powstała pod redakcją dr Dominiki Dörre-Kolasy, przy współpracy prawie dwudziestu autorów – pracowników naukowych, wykładowców akademickich i praktyków prawa ochrony danych osobowych i prywatności.

Wydawcą publikacji jest Wydawnictwo C.H. Beck, w ramach serii "Prawo w praktyce".

Więcej informacji tutaj.