Tomasz Zalewski o wpływie pandemii koronawirusa na branżę prawniczą w raporcie Future Ready Lawyer

06-2020

Wydawnictwo Wolters Kluwer opublikowało wyniki badań dotyczące trendów, postępów i wyzwań dla branży prawniczej wraz z odniesieniem się do przyszłości. Raport koncentruje się na kluczowych obszarach związanych z przyszłością zawodu prawnika i czynnikach wpływających na jego wydajność.

W publikacji uwzględniono wyniki dotyczące najważniejszych trendów i gotowości branży prawniczej na zmiany, budowania udanych relacji na linii klient-firma, transformacji działów prawnych i samych kancelarii oraz kwestie związane z inwestycjami i korzyściami technologicznymi. Pokazują one braki wymagające uzupełnienia oraz kroki, które działy prawne i kancelarie powinny podjąć.

Tomasz Zalewski jest jednym z nielicznych ekspertów z Polski, którzy dzielą się w raporcie swoimi spostrzeżeniami odnośnie wpływu COVID-19 na sektor prawny, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Jak pisze w raporcie: - Pandemia pokazała, że nie da się w nieskończoność przekładać wprowadzania zmian. Ostatnie lata były rodzajem wyczekiwania na zmianę. Wszyscy się zgadzali, że dotychczasowy model świadczenia usług prawnych oraz – szerzej – sposób działania wymiaru sprawiedliwości są niedostosowane do potrzeb XXI w. Pandemia i kryzys przez nią spowodowany: przymusowa kwarantanna na skalę światową, odwołanie wszelkich spotkań stacjonarnych czy wstrzymanie rozpraw doprowadziły do przełomu. [….] Wstępnie można zauważyć, że lepiej radzą sobie firmy, które mają w pełni zdigitalizowane procesy biznesowe. Praca zdalna – wbrew pozorom – nie polega na tym, że pracownicy mają laptopy i mogą wysyłać e-maile z domu. Pełna digitalizacja to przede wszystkim scentralizowane zarządzanie wszystkimi dokumentami i procesami biznesowymi, w ramach których te dokumenty są przetwarzane. Lepiej radzą sobie także organizacje, których pracownicy obdarzeni są zaufaniem i autonomią działania. Pełna kontrola w trybie zdalnym bardzo spowalnia tempo pracy i negatywnie wpływa na efektywność. [….]

Pandemia już jest motorem zmian. Co więcej, sądzę, że tych zmian już nie da się zatrzymać
– dodaje.

Badanie Future Ready Lawyer 2020 powstało w oparciu o wywiady ilościowe z 700 prawnikami pracującymi w kancelariach, działach prawnych i firmach doradczych w USA oraz dziewięciu krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Belgii i na Węgrzech. Badanie miało na celu zbadanie, w jaki sposób oczekiwania klientów, technologia i inne czynniki wpłyną na przyszłość prawa w kluczowych obszarach i w jakim stopniu organizacje prawne są przygotowane do tych zmian. Przeprowadził je wiodący międzynarodowy instytut badawczy w okresie od 10 do 30 stycznia 2020 r.

Raport można pobrać tutaj>>