Prawnik Bird & Bird brał udział w pracach nad Kodeksem Ochrony Danych Osobowych w rekrutacji

11-2018

Izabela Kowalczuk-Pakuła ma swój wkład w powstanie Kodeksu Ochrony Danych Osobowych w rekrutacji, który ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem RODO przez branżę rekrutacyjną.

Inicjatorem Kodeksu Ochrony Danych Osobowych w rekrutacji jest czołowy serwis pracy w Polsce – Pracuj.pl oraz eRecruiter – dostawca systemu rekrutacyjnego. Dokument jest tworzony przez podmioty reprezentujące Administratorów i podmioty przetwarzające związane z branżą rekrutacyjną. Zebrano w nim rekomendacje odnośnie najważniejszych problemów, z jakimi mierzą się współcześni rekruterzy oraz dobre praktyki związane ze stosowaniem RODO w rekrutacji. Zawiera m.in. opis różnych modeli rekrutacji i roli, jakie w kontekście przetwarzania danych kandydatów mogą pełnić zaangażowane podmioty (np. pracodawcy i agencje zatrudnienia).

Izabela Kowalczuk-Pakuła od kilku lat z sukcesem kieruje praktyką prywatności i ochrony danych osobowych w Bird & Bird. W trakcie powstawania dokumentu, aktywnie uczestniczyła w pracach grupy roboczej zawiązanej przez Pracuj.pl i eRecruiter. Jej wkład w opracowanie dokumentu dotyczy przede wszystkim rozdziału poświęconego modelom agencji zatrudnienia.

Konsultacje dokumentu rozpoczęły się 27 listopada 2018 roku i potrwają do 11 stycznia 2019 r. Swoje uwagi mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, w szczególności osoby prowadzące rekrutacje, prawnicy i przedsiębiorcy. Finalny dokument wypracowany przez ekspertów i przedstawicieli rynku zostanie przedstawiony prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) do zatwierdzenia.

Patronat nad inicjatywą objęli Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz Związek Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. W projekt włączyli się także przedstawiciele SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Więcej informacji tutaj.