Joanna Gałajda współautorką platformy Cloud Privacy Check

01-2017

Miło nam poinformować, że Joanna Gałajda, associate w zespole IT i transakcji handlowych w polskim biurze Bird & Bird, jest współautorką polskiej wersji platformy Cloud Privacy Check.

Cloud Privacy Check jest największą europejską platformą zawierającą szczegółowe informacje dotyczące zagadnienia ochrony danych osobowych i procedur związanych z ochroną danych. Główną ideą przyświecającą powstaniu platformy było przedstawienie w przystępny sposób regulacji prawnych odnoszących się do problematyki ochrony danych osobowych w różnych jurysdykcjach. Platforma ma służyć głównie dostawcom usług chmurowych i ułatwić im prawidłowe stosowanie europejskich przepisów i regulacji odnoszących się do danych osobowych.

Platforma zawiera informacje dotyczące przepisów z 32 europejskich krajów. Programem objęte są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Dzięki platformie, użytkownicy mogą w prosty sposób zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w danym kraju, dotrzeć do stron, na których mogą znaleźć teksty aktów prawnych w języku angielskim. Dużą zaletą portalu jest ponadto możliwość porównania, jakie jest podejście do przepisów w różnych krajach, co niewątpliwie będzie pomocne dla dostawców usług chmurowych w przypadku świadczenia przez nich usług w na różnych rynkach europejskich.  Opisywana platforma dostępna jest na stronie www.cloudprivacycheck.eu/pl.

Przy tworzeniu CPC zaangażowany był również nasz zespół ds. ochrony danych osobowych: Izabela Kowalczuk-Pakuła i Maria Guzewska.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką cloud computingu i ochrony danych osobowych do kontaktu z naszym zespołem digital i zespołem ds. ochrony danych osobowych.