Prawnicy Bird & Bird współautorami międzynarodowej publikacji na temat porozumień procesowych w walce z korupcją

01-2016

Arkadiusz Matusiak i Karolina Stawicka z kancelarii Bird & Bird są współautorami publikacji poświęconej porozumieniom procesowym w walce z korupcją z perspektywy europejskiej. Książka została wydana przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Hadze, jako podsumowanie prac prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Publikacja zatytułowana Negotiated Settlements for Corruption Offences - a European Perspective przedstawia analizę porozumień procesowych stosowanych w walce z korupcją, w krajach takich jak: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Polska. Prace porównawcze zostały przeprowadzone w ramach projektu koordynowanego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Jego celem nadrzędnym było stworzenie podstaw do opracowania wspólnego podejścia, a w przyszłości nawet do harmonizacji prawa w zakresie porozumień z firmami w sprawach dotyczących korupcji.

Do grona autorów zaproszeni zostali wybitni profesorowie akademiccy oraz praktycy zajmujący się na co dzień tematyką walki z korupcją w biznesie. Wśród autorów z Polski są dwaj prawnicy z Bird & Bird. Karolina Stawicka kieruje w kancelarii praktyką prawa pracy, a Arkadiusz Matusiak odpowiada w niej za praktykę prawa karnego. Oboje są członkiem praktyki compliance w kancelarii, a ponadto ekspertami prestiżowego OLAF.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) został utworzony przez Komisję Europejską w celu zwalczania korupcji, nadużyć budżetu Unii oraz przemytu papierosów i alkoholu. Urząd ten posiada także kompetencje nadzoru podatkowego, działa zarówno wewnątrz struktur unijnych, jak i w państwach członkowskich.

Link do strony wydawnictwa >>>