Eksperci Bird & Bird współautorami książki pt. "Wyzwania bankowości detalicznej"

07-2015

Prawnicy zespołu bankowości i finansów warszawskiego biura Bird & Bird autorami rozdziału "Trendy w ewolucji regulacji europejskich i krajowych w zakresie bankowości detalicznej - wybrane zagadnienia" w publikacji książkowej "Wyzwania bankowości detalicznej", wydanej w czerwcu br. przez Gdańską Akademię Bankową. Publikacja przygotowana została przez szerokie grono praktyków rynku finansowego pod redakcją Zbigniewa Jagiełły, prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.   

Książka składa się z jedenastu rozdziałów, których autorzy w syntetycznej formie opisują dylematy współczesnej bankowości, wskazując kierunki rozwoju bankowości detalicznej w szybko zmieniającym się świecie. Publikację współtworzyli m.in. eksperci mBanku, PKO Banku Hipotecznego, Banku Société Générale, Banku Pekao SA, Crédit Agricole Ubezpieczenia, Accenture oraz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Sławomir Szepietowski, Rafał Janczura, Martin Szymański oraz Michał Chabowski są autorami rozdziału pt. "Trendy w ewolucji regulacji europejskich i krajowych w zakresie bankowości detalicznej - wybrane zagadnienia". Poruszają w nim kwestie stabilności, mobilności i powszechności systemu bankowego, a w szczególności zagadnienia związane z  dyrektywą CRD IV, zasadami funkcjonowania instytucji kredytowych, bezpieczeństwem depozytów, europejskim i krajowego nadzorem bankowym. Omawiają również projektowane zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie dokumentowej formy czynności prawnej i definicji dokumentu, zmiany w zakresie praw konsumentów, płatności elektronicznych oraz dyrektyw związanych z porównywalnością opłat w zakresie rachunków podstawowych.

Pobierz książkę>>>

To już kolejna publikacja wydana przez Gdańską Akademię Bankową, w której swój udział mieli eksperci Bird & Bird. Poprzednia nosi tytuł "Wyzwania informatyki bankowej". Współtwórcą jednego z rozdziałów nt. prawnych aspektów cloud computingu w odniesieniu do sektora bankowego jest Maciej Gawroński, partner zarządzający warszawskiego biura Bird & Bird.