Maciej Gawroński w gronie najlepszych prawników w zakresie IT

05-2015

Maciej Gawroński, partner zarządzający warszawskiego biura Bird & Bird, znalazł się wśród najlepszych polskich prawników w kategorii Technologie informatyczne, wg najnowszej edycji przewodnika Guide to the World's Leading Lawyers - Technology, Media & Telecommunications (Poland).

Przewodniki z serii Expert Guides przedstawiają czołowych prawników w rozmaitych dziedzinach prawa i w obsłudze różnych branż gospodarki. Ukazują się od 1994 r. i obejmują kilkadziesiąt krajów na całym świecie. Obecnie są aktualizowane co dwa lata. Procedura wyłaniania najlepszych przebiega w czterech etapach: ogólna nominacja (praktycy mianują praktyków spoza swoich firm); niezależna weryfikacja; selekcja kandydatów; krótka lista (trzy ostatnie etapy należą do researcherów).    

Maciej Gawroński jest doświadczonym specjalistą z zakresu prawa nowych technologii, IT, jak również outsourcingu oraz bankowości i finansów. Doradzał przy ponad 100 wdrożeniach informatycznych, w tym przy największym wdrożeniu w Polsce, zrealizowanym w sektorze finansowym. Zaliczany jest do grona najbardziej uznanych polskich specjalistów w zakresie cloud computingu. Jest Ekspertem Komisji Europejskiej ds. Kontraktów Cloud Computingowych. 

Oprócz Macieja Gawrońskiego w rankingu wyróżnionych zostało pięciu wiodących polskich ekspertów w dziedzinie prawa IT. Zobacz ranking >>>  

W tym roku w przewodniku Guide to the World's Leading Lawyers wyróżnieni zostali również dwaj inni prawnicy warszawskiego biura Bird & Bird: Piotr Dynowski (kierujący praktyką własności intelektualnej) oraz Bartłomiej Niewczas (szef praktyki rozwiązywania sporów).