Maciej Gawroński o finansowaniu projektów w branży ICT podczas VI Kongresu Innowacyjnej Gospodarki i Globe Forum

06-2015

Answer the Future

Tegoroczny Kongres Innowacyjnej Gospodarki odbył się pod hasłem: ANSWER THE FUTURE. Ideą, jaka przyświecała organizatorom, było połączenie sił, wiedzy i doświadczeń w celu kreowania nowych jakości i innowacyjnych rozwiązań, by móc skutecznie odpowiadać na wyzwania przyszłości. W wydarzeniu, które odbyło się w dn. 9-10 czerwca 2015 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej, udział wzięło wielu wybitnych gości ze świata polityki, nauki, biznesu i mediów. Organizatorami kongresu była Krajowa Izba Gospodarcza oraz Globe Forum. 

Podczas wydarzenia odbyło się wiele paneli poświęconych m.in. możliwościom, wyzwaniom oraz kierunkom rozwoju innowacji w Polsce, wykorzystaniu Funduszy UE, jak też kwestiom ochrony własności intelektualnej. Prezentowano również liczne projekty zakończone sukcesem.

Maciej Gawroński, partner zarządzający warszawskiego biura Bird & Bird, został poproszony o poprowadzenie panelu pt. Branża ICT – jak uzyskać finansowanie i wsparcie dla innowacyjnych gałęzi przemysłu? W panelu wzięli udział prezesi giełd papierów wartościowych: Michael Lin (Taiwan Stock Exchange Corp.), Paweł Tamborski (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.),  przedstawiciele sektora innowacyjnego biznesu (Bartłomiej Gawron, CEO, VOLTU) oraz venture capital (Maciej Sadowski, współzałożyciel i prezes zarządu fundacji StartUp Hub Poland). Tematem dyskusji były możliwości, jakie giełdy papierów wartościowych oferują przedsiębiorstwom z branży ICT oraz innym innowacyjnym przedsięwzięciom w zakresie finansowania projektów, różnice pomiędzy rynkami regulowanymi a venture capital oraz szanse i ryzyka, jakie niosą ze sobą rynki alternatywne, takie jak polski NewConnect – a wszystko to na tle doświadczeń ww. krajów. 

Dyskusja panelistów spotkała się z żywym przyjęciem i została nagrodzona gromkimi brawami. Przysłuchiwało się jej ok. 200 uczestników kongresu, w tym m.in. przedstawiciele takich firm i instytucji jak: Microsoft, Orange Polska, Grupa Lotos S.A., Polsat, Reiffeisen Bank Polska S.A., Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd m.st. Warszawy.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Partnerami byli m.in.: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PARP, UPRP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Warszawskie biuro Bird & Bird od wielu lat jest członkiem KIG. Prawnicy kancelarii są ekspertami Izby w zakresie wielu obszarów prawa, wspierając jej liczne inicjatywy.

Answer the Future