Izabela Kowalczuk-Pakuła prelegentem podczas XVIII Forum ADO/ABI

 

05-2015

Izabela Kowalczuk-Pakuła, szef praktyki ochrony danych osobowych w warszawskim biurze Bird & Bird, została zaproszona do grona prelegentów XVIII edycji Forum ADO/ABI organizowanego przez Centrum Promocji Informatyki. Forum odbyło się 6 maja w Warszawie. To jedno z najważniejszych na polskim rynku wydarzeń poświęconych kwestiom ochrony danych osobowych, dedykowane administratorom bezpieczeństwa informacji. 

Tegoroczna wiosenna edycja Forum ADO/ABI zdominowana była przez problem statusu prawnego i obowiązków administratorów bezpieczeństwa informacji po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. 

Izabela Kowalczuk-Pakuła wystąpiła z prelekcją pt. "Transfery danych osobowych do państw trzecich w oparciu o standardowe klauzule umowne (SCC)". W swoim wystąpieniu omówiła poszczególne klauzule, skupiając się na praktycznych aspektach ich wdrażania w międzynarodowych korporacjach oraz ich znaczeniu na etapie dochodzenia roszczeń przez osoby fizyczne. Prezentacja mec. Izabeli Kowalczuk-Pakuły spotkała się z dużym zainteresowaniem, zbierając pochlebne opinie tak ze strony uczestników, jak i innych prelegentów. Była też powodem do wielu dyskusji. 

W programie wydarzenia znalazła się również prelekcja dotycząca statusu ABI, poprowadzona przez przedstawiciela Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, bezpośrednio odpowiedzialnego za przygotowanie rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Uczestnicy wysłuchali też prezentacji dotyczącej możliwych do przyjęcia rozwiązań w zakresie pozycji prawnej ABI w organizacji, a także procedury wykonywania sprawdzeń przez ABI, która jest zupełną nowością w polskim systemie prawnym. Omówiony został również budzący wiele kontrowersji nowy art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, potwierdzający obowiązek pozyskiwania zgód dotyczących marketingu bezpośredniego. Forum zakończyła dyskusja ekspertów poświęcona praktycznym aspektom wykonywania nowych przepisów dotyczących administratorów bezpieczeństwa informacji.

W wydarzeniu wzięło udział około 100 uczestników, wśród których byli między innymi administratorzy bezpieczeństwa informacji oraz prawnicy zajmujący się zagadnieniami ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach.

Eksperci warszawskiego biura Bird & Bird od kilku już lat są prelegentami podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki – jedną z wiodących na polskim rynku firm zajmujących się organizacją szkoleń i promocją teleinformatyki.