Wspieramy w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności z prawem oraz ryzykiem reputacyjnym

 

06-2015

Ryzyko braku zgodności z prawem wiążące się z każdym rodzajem działalności biznesowej powoduje, że kluczowe dla przedsiębiorstw staje się zbudowanie skutecznego systemu compliance, który zapewni im spójność prowadzonych działań z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, zaleceniami regulatora, przepisami prawa mającymi zastosowanie do ich spółek, obowiązującymi w nich regulacjami wewnętrznymi, przyjętymi zasadami etyki czy wytycznymi narzucanymi przez spółki-matki w ramach organizacji korporacyjnych. 

Co daje firmie skuteczny sytem compliance? 

 • Pomaga chronić reputację.
 • Zwiększa bezpieczeństwo organizacji. 
 • Zapewnia wiarygodność wobec klientów, partnerów biznesowych (w tym również na rynku zamówień publicznych) oraz instytucji nadzoru jak KNF, UKE czy UOKiK.
 • Chroni organizację przed negatywnymi skutkami złamania przyjętych norm, w tym przed nieważnością lub bezskutecznością umów.
 • Pozwala uniknąć strat finansowych wynikających z niepożądanych lub zawodnych procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa.
 • Usprawnia komunikację oraz zapewnia właściwy obieg informacji.
 • Zapobiega wyciekowi informacji poufnych i tajemnic handlowych oraz pozwala właściwie chronić dane osobowe.  
 • Pozwala uniknąć konfliktów interesów.
 • Chroni przed odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub karną, w tym odpowiedzialnością kadry zarządzającej i pracowników, organizacji jako podmiotu zbiorowego oraz przed odpowiedzialnością w ramach grupy kapitałowej.
 • Usprawnia zarządzanie procesami biznesowymi i sprzedażowymi w organizacji.
 • Zapewnia ład w funkcjonowaniu firmy oraz kontrolę jej działań wewnętrznych i zewnętrznych. 
 • Jest podstawą do tworzenia dobrych praktyk w biznesie.  

Nasz multidyscyplinarny zespół prawników doradza we wszystkich obszarach objętych compliance. Dla naszych klientów pracują m.in. specjaliści z zakresu prawa korporacyjnego, prawa umów, ochrony danych osobowych, ochrony tajemnic handlowych, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa karnego.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo, począwszy od analizy prowadzonej działalności, poprzez określenie ryzyk, stworzenie optymalnych dla klienta rozwiązań, w tym opracowanie odpowiedniej dokumentacji, po  przygotowanie planu naprawczego, a w razie kryzysu – reprezentowanie klienta w postępowaniach karnych i administracyjnych. Oferujemy również szeroką gamę szkoleń oraz pomagamy przy rekrutacji osób na stanowiska compliance officera. 

Bogate doświadczenie w obsłudze firm z kluczowych sektorów gospodarki oraz znajomość typowych dla nich uwarunkowań prawnych i biznesowych pozwalają nam proponować klientom trafne i pragmatyczne rozwiązania, które ułatwiają im realizację celów biznesowych. 

Wyróżnia nas unikalne na rynku doświadczenie w pracy dla sektora finansowego.

Zespołem Compliance w warszawskim biurze Bird & Bird kieruje Sławomir Szepietowski, partner.

Pobierz broszurę>>>

 

Autorzy

Sławomir Szepietowski

Sławomir Szepietowski

Managing Partner
Polska

Zadzwoń do mnie: +48 22 583 79 00