Awans w zespole prawa pracy Bird & Bird

09-2015

Karolina Stawicka kierująca praktyką prawa pracy w została mianowana na stanowisko Counsel.

Adwokat Karolina Stawicka doradza klientom w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochronę danych osobowych. Jej specjalizacje obejmują również prawo autorskie i nowych technologii, nieuczciwą konkurencję, oraz spory sądowe i arbitraż.

Z kancelarią Bird & Bird jest związana od 2009 roku, tworząc i rozwijając lokalną praktykę prawa pracy i blisko współpracując z międzynarodową siecią tej kancelarii, obejmującą 27 biur na całym świecie.

Karolina Stawicka jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu prawników Bird & Bird wspierającego klientów we wdrażaniu i monitorowaniu projektów compliance (zgodności prawnej), w ramach którego zajmuje się zwalczaniem korupcji gospodarczej i nadużyć finansowych.

Jest ekspertem prawnym Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Krajowej Izby Gospodarczej oraz Uniwersytetu w Hadze. Była także konsultantem Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Funduszu Współpracy.

Karolina Stawicka prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i compliance w tym dedykowane szkolenia dla sektora usług finansowych. Jest autorką wielu publikacji.

Nowoczesna gospodarka jest oparta na wiedzy i przetwarzaniu informacji. Rodzi to szczególne wyzwania prawne, co do ochrony danych oraz zarządzania personelem, będącym powiernikiem firmowej wiedzy i informacji.  Karolina i jej zespół są znakomicie przygotowani do tego, by pomagać klientom w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, zabezpieczaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, zawieraniu kontraktów managerskich, czy przeprowadzaniu trudnych zwolnień. Awans ten stanowi uznanie dla dotychczasowych osiągnięć Karoliny oraz motywację w dalszym rozwoju jej praktyki i zespołu, w drodze do stanowiska partnera. – mówi Maciej Gawroński, partner zarządzający biura Bird & Bird w Warszawie.