Od lipca zmiany w procesach karnych. Zebranie dowodów będzie obowiązkiem stron postępowania - Arkadiusz Matusiak o zmianach w kpk

 

07-2015

W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. Nowe przepisy mają na celu skrócenie i przyspieszenie postępowania karnego, a w efekcie usprawnienie procedury karnej. Nowelizacja rodzi jednak nowe obowiązki dla stron, w tym dla pokrzywdzonych przedsiębiorców, w zakresie zbierania dowodów i prezentowania ich przed sądem. 

Dotychczas w procesie karnym dowody gromadził prokurator i sąd. Po nowelizacji, jeżeli pokrzywdzony przedsiębiorca sam nie dostarczy dowodów, nie przekona prokuratora do wniesienia aktu oskarżenia. Na mocy znowelizowanych przepisów brak aktywności pokrzywdzonego przedsiębiorcy na etapie postępowania sądowego może oznaczać przegranie sprawy.

Zobacz wypowiedź mecenasa Arkadiusza Matusiaka, szefa zespołu prawa karnego gospodarczego, dla serwisu Newseria>>>
 


 

Autorzy