Bird & Bird opublikował już trzecią wersję aplikacji Cloud Computing Law by Bird & Bird, która obejmuje zagadnienia prawne dotyczące cloud computingu już w 19 krajach.

08-2015

Aplikacja (której pierwsza wersja została opublikowana w  2013 roku) zawiera przegląd przepisów z 19 krajów dotyczących cloud computingu z obszaru ochrony konsumenta, ochrony danych, ochrony własności intelektualnej, odpowiedzialności prawnej, bezpieczeństwa i wykorzystania cloud computingu w sektorze publicznym.

Usługi chmurowe są z natury globalne, co w praktyce oznacza, że muszą spełniać wymagania prawne każdego kraju, w którym są wprowadzane.  Aplikacja Bird & Bird pomoże dostosować usługi chmurowe do regulacji prawnych obowiązujących w danym regionie.

Nowe, ulepszone funkcje aplikacji zwiększają wygodę użytkowania poprzez poprawienie panelu nawigacji, lepszą czytelność i kompatybilność z telefonami komórkowymi i tabletami. 

W aplikacji uwzględniono wymagania prawne dla następujących państw: Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Część poświęconą polskim regulacjom prawnym w zakresie cloud computingu przygotowało warszawskie biuro Bird & Bird.

Aplikacja jest dostępna na telefony komórkowe i tablety. Wymagania: system operacyjny iOS 7.1 lub Android 4.1  lub nowsze. Aplikacja dostępna jest w App Store i w Google Play.

 
Zebrane apekty prawne Cloud Computing