Maciej Gawroński współautorem książki "Wyzwania informatyki bankowej"

06-2014

Maciej Gawroński, partner zarządzający w warszawskim biurze Bird & Bird, kierujący praktyką IT, jest współautorem publikacji książkowej "Wyzwania informatyki bankowej", wydanej przez Gdańską Akademię Bankową na potrzeby Europejskiego Kongresu Finansowego 2014.

Książka zawiera materiały z szeregu seminariów "IT w instytucjach finansowych", organizowanych przez Gdańską Akademię Bankową. Porusza wiele tematów związanych z wyzwaniami i potencjalnymi problemami, z jakimi w najbliższych latach będzie musiała zmierzyć się większość instytucji finansowych w Polsce. Czytelnik znajdzie w niej podstawową wiedzę z zakresu bankowości mobilnej, cloud computingu, bezpieczeństwa transakcji czy wymiany technologicznej dzięki wielokanałowej dystrybucji produktów i usług finansowych. Pozycja zawiera również rekomendacje autorów odnośnie kluczowych zagadnień dotyczących rozwoju produktów i usług nowoczesnego sektora finansowego, zwłaszcza usług bankowych realizowanych z zastosowaniem technologii mobilnych.

Maciej Gawroński jest autorem części poświęconej prawnym aspektom cloud computingu w odniesieniu do sektora bankowego. W swoim rozdziale daje odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązania i regulacje prawne UE w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej i regulacji outsourcingowych mogą pomóc bankom w szerokim wykorzystaniu rozwiązań przetwarzania danych w chmurze.

Książka ukazała się pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza.

Maciej Gawroński zaproszony został do współtworzenia publikacji jako uznany na rynku ekspert z zakresu prawa nowych technologii, IT, outsourcingu oraz bankowości i finansów. W swojej karierze doradzał przy ponad 100 projektach wdrożeń informatycznych, w tym przy największym wdrożeniu w sektorze finansowym w Polsce. Maciej Gawroński jest ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, ekspertem prawnym Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich oraz wykładowcą studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Zastosowanie technologii cloud computingu w modelowaniu biznesowym 2013/14.  Współautor raportów Związku Banków Polskich o cloud computingu: Cloud Computing w Sektorze Finansowym. Regulacje i Standardy 2011 oraz Cloud Computing w Sektorze Finansowym 2013. Prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach dotyczących technologii, ochrony danych i bankowości.