Karolina Stawicka i Arkadiusz Matusiak wśród ekspertów tworzących praktyki walki z korupcją w biznesie

 

07-2014

Karolina Stawicka i Arkadiusz Matusiak, adwokaci z warszawskiego biura Bird & Bird, zaproszeni zostali do poprowadzenia prelekcji na seminarium poświęconym korupcji, organizowanym przez Uniwersytet w Hadze oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Wydarzenie odbyło się w dniach 22-23 maja w Hadze. Wszystkie prace związane z seminarium miały na celu pomoc w ujednoliceniu rozwiązań prawnych w zakresie ścigania korupcji w biznesie w krajach Unii Europejskiej.

Celem seminarium Negotiated Settlements for Corruption Offences: A European Perspective było wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie sankcji za przestępstwa korupcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem porozumień co do wysokości kar i środków karnych pomiędzy firmami podejrzanymi o korupcję, w tym korupcję międzynarodową, a organem wymiaru sprawiedliwości.

Eksperci Bird & Bird wygłosili prezentację na temat polskich rozwiązań prawnych dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw za korupcję w biznesie. Zaprezentowali również obecne regulacje i praktyki wypracowane przez polskie orzecznictwo.

Karolina Stawicka oraz Arkadiusz Matusiak - były prokurator z ponad 15-letnim doświadczeniem w największych sprawach karnych w Polsce w ostatnich latach - jako polscy eksperci OLAF poproszeni zostali również o przygotowanie  polskiej części książki  Negotiated Settlements for Corruption Offences: A European Perspective, która ma zostać opublikowana po wydarzeniu.

W seminarium wzięli udział decydenci, przedstawiciele instytucji badających zjawiska korupcji, naukowcy, praktycy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele organów ścigania i sektora prywatnego. Do udziału w konferencji zostało zaproszonych tylko dwóch ekspertów z Polski.
 
Uczestnictwo w seminarium antykorupcyjnym w Hadze to tylko jedna z inicjatyw, w których udział biorą eksperci Bird & Bird zajmujący się przestępczością gospodarczą, w tym przestępstwami białych kołnierzyków.

Warszawskie biuro Bird & Bird od lat doradza przedsiębiorstwom w sprawach związanych z korupcją. Klienci cenią nasze doświadczenie procesowe oraz umiejętności współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, takimi jak: sądy, prokuratura, Policja, ABW czy Służba Celna.

 

Autorzy