Skutecznie wyegzekwowaliśmy prawa do znaku Last night of the Proms

 

03-2014

Zespół prawa własności intelektualnej polskiego biura Bird & Bird reprezentował Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe w związku z naruszeniem praw do należącego do niego znaku towarowego Last night of the Proms.

Sprawa dotyczyła koncertu, który miał się odbyć 22 marca w Łodzi z udziałem wielu gwiazd muzyki pop. Organizatorzy wydarzenia, promując swój koncert, bezprawnie posłużyli się nazwą Night of the Proms naruszającą prawa do znaku towarowego Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Jest ono właścicielem znaku towarowego Last night of the Proms i od blisko 18 lat organizuje prestiżowe koncerty muzyczne pod tą nazwą. Honorowy patronat nad imprezą Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego objął m.in. JKM Książę Kentu. 

Bird & Bird reprezentował Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o naruszenie praw do znaku towarowego m. in. poprzez zakazanie organizatorom koncertu – firmom Prestige MJM i Music Events Poland – używania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczenia Night of the Proms, w jakiejkolwiek formie, w szczególności w odniesieniu do koncertu 22 marca w Łodzi. Sąd udzielił zabezpieczenia, jednocześnie wskazując w uzasadnieniu, że organizatorzy koncertu w łódzkiej Atlas Arenie, używając nazwy Night of the Proms, wprowadzają odbiorców w błąd. W konsekwencji koncert 22 marca musiał odbyć się pod zmienioną nazwą.

Za prowadzenie sprawy z ramienia Bird & Bird odpowiedzialni byli: mec. Piotr Dynowski – radca prawny współkierujący praktyką IP/TMT oraz mec. Marta Koremba – rzecznik patentowy.

 

Autorzy