Monika Kucharczyk prelegentem na konferencji "Praktyk zamówień publicznych w grupie kapitałowej"

01-2015

Monika Kucharczyk, kierująca praktyką zamówień publicznych w polskim biurze Bird & Bird, zaproszona została do poprowadzenia prelekcji na konferencji "Praktyk zamówień publicznych w grupie kapitałowej", jaka odbyła się w dn. 16-17 grudnia w Warszawie.

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z problematyką zamówień publicznych dotyczącą w szczególności grup kapitałowych. Poruszane zagadnienia dostarczyły uczestnikom zaawansowanej wiedzy, między innymi z zakresu procedury badania powiązań między wykonawcami. Zaproszeni eksperci omówili sposób udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne podmiotów z tej samej grupy kapitałowej oraz orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące tego zagadnienia.

Tematem prezentacji mecenas Moniki Kucharczyk była problematyka wykluczania z przetargów podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. W czasie prezentacji omówione zostały środki ochrony prawnej oraz obowiązki i prawa przysługujące zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom związane z uczestnictwem tych ostatnich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Monika Kucharczyk przeanalizowała również z uczestnikami praktyczne studia przypadków oparte na wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące niedozwolonych powiązań antykonkurencyjnych między oferentami. 

Uczestnikami wydarzenia byli dyrektorzy i kierownicy działów: zakupów, zamówień publicznych i inwestycji, dyrektorzy działów finansowych i prawnych odpowiedzialni za kwestie przetargowe.