Monika Kucharczyk o potrzebie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na konferencji PIIT

06-2014

Monika Kucharczyk, radca prawny, kierująca praktyką zamówień publicznych w polskim biurze Bird & Bird, została zaproszona do poprowadzenia prelekcji na konferencji "Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" organizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Mecenas Monika Kucharczyk zaprezentowała temat dotyczący potrzeby ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Podczas prezentacji szczegółowo omówiła definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również plusy i minusy zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Uczestnicy konferencji zaznajomieni zostali ze sposobami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Monika Kucharczyk przedstawiła także regulacje prawne, które zapewniają wysoką ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie polskim i europejskim. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i została dobrze przyjęta przez uczestników.

To już druga konferencja organizowana przez PIIT poświęcona problematyce zamówień publicznych, na której prelegentką była Monika Kucharczyk. Do końca roku PIIT planuje zorganizować jeszcze dwie konferencje dotyczące zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych.