Monika Kucharczyk o umowach w zamówieniach publicznych na konferencji PIIT

04-2014

Monika Kucharczyk, radca prawny, kierująca praktyką zamówień publicznych w polskim biurze Bird & Bird, została zaproszona do poprowadzenia prelekcji podczas konferencji "Równość stron w umowach o zamówienie publiczne w teleinformatyce", organizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Mecenas Monika Kucharczyk omówiła temat dotyczący umów w zamówieniach publicznych, koncentrując się na podejściu do umów przez zamawiającego i wykonawcę. Znaczną część prezentacji poświęciła dialogowi technicznemu jako efektywnemu narzędziu dla przedyskutowania i wypracowania wzoru umowy przed ogłoszeniem postępowania o zamówienie publiczne. Zachęcała również do podjęcia prób bardziej elastycznego i probiznesowego podejścia do procedury udzielania zamówień publicznych. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i została dobrze przyjęta przez uczestników.

PIIT istnieje od stycznia 1993 roku. Zajmuje się promocją polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm. Jest organizatorem lub współorganizatorem imprez związanych z teleinformatyką. Ostatnia konferencja jest pierwszym z czterech planowanych wydarzeń, które w całości zostaną poświęcone tematyce zamówień publicznych. Najbliższe konferencje będą poruszać  tematy związane z rażąco niską ceną, pozacenowymi kryteriami oceny ofert oraz jawnością postępowań o zamówienie publiczne.

Bird & Bird jest członkiem PIIT od 2010 roku.