Marta Koremba o poprawce Bolara na konferencji dla sektora Life Science

 

04-2014

Marta Koremba, rzecznik patentowy w warszawskim biurze Bird & Bird, posiadająca bogate doświadczenie w zakresie ochrony praw własności przemysłowej w sektorze Life Science, zaproszona została do poprowadzenia prelekcji podczas konferencji "Praktyczne aspekty ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w farmacji". Wydarzenie odbyło się w dn. 8-9 kwietnia w Warszawie i zgromadziło przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego.

Wśród omawianych tematów pojawiało się wiele aktualnych kwestii związanych z nazewnictwem produktów leczniczych, handlem równoległym oraz ochroną wyłączności danych. Znaczna część wykładów poświęcona była jednemu z kluczowych zagadnień dla branży farmaceutycznej, jaką jest skuteczna ochrona patentowa. Omawiano między innymi kryteria zdolności patentowej substancji leczniczych, specyficzne zasady odnoszące się do ochrony wynalazków biotechnologicznych oraz roszczenia przysługujące właścicielowi patentu w przypadku jego naruszenia.

Mecenas Marta Koremba w ramach swojego wykładu omówiła praktyczne kwestie związane z możliwością korzystania z cudzego patentu na podstawie przywileju badawczego oraz poprawki Bolara. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziło ostatnie orzecznictwo polskich sądów dotyczące zastosowania poprawki Bolara, z którego wynika brak możliwości zlecenia osobom trzecim produkcji próbek produktu farmaceutycznego przeznaczonego do badań klinicznych w czasie obowiązywania ochrony patentowej.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia był m.in. Urząd Patentowy RP oraz warszawskie biuro Bird & Bird.

 

Autorzy