Maciej Gawroński prelegentem na IBM Forum 2014 i XIV Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów

03-2014

Maciej Gawroński, partner zarządzający w polskim biurze Bird & Bird, kierujący praktyką IT i nowych technologii, zaproszony został do udziału w IBM Forum 2014 jako jeden z wiodących na polskim rynku ekspertów w zakresie cloud computingu. Dołączył do grona prelegentów panelu poświęconego rozwiązaniom w chmurze, przedstawiając prezentację poświęconą kwestiom prawnym związanym z chmurą publiczną. W trakcie panelu dyskutowano m.in. o powodach, dla których chmura staje się na świecie coraz bardziej popularna, przeszkodach pojawiających się w związku z korzystaniem z niej oraz sposobach  maksymalizowania korzyści biznesowych płynących z jej posiadania.   

Forum to największe wydarzenie organizowane przez firmę IBM dla klientów, partnerów handlowych i pasjonatów nowych technologii. W programie 10. edycji forum oprócz tematów związanych z cloud computingiem znalazły się m.in. możliwości i perspektywy rozwiązań mobilnych, potencjał płynący z Big Data, przyrost danych w firmie, bezpieczeństwo IT i infrastruktura. Konferencja odbyła się 17 marca w Warszawie, gromadząc ponad 800 osób reprezentujących m.in. firmy z branży IT oraz banki. Bird & Bird był jednym z partnerów wydarzenia.  

Maciej Gawroński wziął również udział w XIV Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, odbywającym się w dn. 19-20 w Warszawie. Poprowadził dyskusję panelową poświęconą coopetition, czyli współpracy pomiędzy konkurentami. Uczestnikami panelu byli m.in. przedstawiciele zarządów Orange, T-Mobile i P4 oraz kierownictwo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów to coroczne spotkanie sektora telekomunikacyjnego i mediów, które w ciągu ostatnich 14 lat, zyskało miano kluczowego wydarzenia tej branży w Polsce. Rokrocznie gromadzi osoby, mające znaczący wpływ na rozwój sektora telekomunikacji i mediów: prezesów wiodących firm działających na rynku, reprezentantów instytucji, urzędów i izb związanych z sektorem. Tegoroczne sympozjum przebiegało pod hasłem 3K: Konwergencja – Konkurencja – Konsolidacja. Wydarzeniu towarzyszyła gala, podczas której przyznane zostały kluczowe nagrody branży – Złote oraz Kryształowe Anteny.