Wiodący polski doradca w zakresie cloud computingu

04-2015

Warszawskie biuro Bird & Bird w ostatnich latach umocniło pozycję lidera w obszarze IT i nowych technologii. Jesteśmy również wiodącym polskim ekspertem w zakresie cloud computingu.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo dostawcom usług chmurowych oraz ich klientom. Doradzamy firmom z sektora nowych technologii, finansowego, instytucjom publicznym, międzynarodowym koncernom lotniczym i obronnym. Klienci doceniają naszą umiejętność łączenia wiedzy z zakresu nowych technologii oraz obszernego doświadczenia rynkowego z ich celami biznesowymi.

Posiadamy szczególne doświadczenie w doradztwie dla instytucji finansowych. Wspieramy sektor finansowy w przezwyciężaniu barier regulacyjnych w obszarze usług cloud computingu, czego przykładem są m.in. dwa raporty wydane wspólnie ze Związkiem Banków Polskich (patrz niżej). 

Korzystając z naszej międzynarodowej ekspertyzy, opublikowaliśmy aplikację na iPada Cloud Computing Law by Bird & Bird, obejmującą najpopularniejsze zagadnienia prawne dotyczące usług cloud computing w 11 krajach. Aplikacja zawiera przegląd zagadnień z obszaru ochrony konsumenta, ochrony danych, ochrony własności intelektualnej, odpowiedzialności prawnej, bezpieczeństwa i wykorzystania cloud computingu w sektorze publicznym.

Jesteśmy współautorami ekspertyzy badawczej dotyczącej możliwości wdrożenia cloud computingu w administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce (2014). Projekt powstał dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

W 2014 roku warszawskie biuro Bird & Bird wyróżnione zostało w 12. Rankingu Kancelarii Prawnych "Rzeczpospolitej", otrzymując rekomendację w kategorii Technologie Media Telekomunikacja. Rekomendacja indywidualna w tej samej kategorii ponownie przyznana została mecenasowi Maciejowi Gawrońskiemu.

Praktyką IT i nowych technologii w warszawskim biurze Bird & Bird kieruje Maciej Gawroński, partner zarządzający. Mecenas Maciej Gawroński od 2009 roku zajmuje się zagadnieniami cloud computingu i jest jednym z najbardziej uznanych polskich ekspertów w tym obszarze. Doradzał przy ponad 100 projektach wdrożeń informatycznych, w tym przy największym wdrożeniu w Polsce, zrealizowanym w sektorze finansowym. Maciej Gawroński jest ekspertem komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych. Dołączył do międzynarodowej grupy 30 ekspertów, której podstawowym zadaniem jest pomoc Komisji w określeniu takich warunków umów o świadczenie usług przetwarzania danych osobowych w modelu cloud computing, które będą zapewniały bezpieczeństwo korzystającym z nich konsumentom i przedsiębiorcom.

Mecenas Maciej Gawroński wykłada prawne aspekty cloud computingu na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Zastosowanie technologii cloud computingu w modelowaniu biznesowym. Jest m.in. współautorem książki "Wyzwania informatyki bankowej", wydanej przez Gdańską Akademię Bankową na potrzeby Europejskiego Kongresu Finansowego 2014.   

Zobacz wybrane publikacje ekspertów warszawskiego biura poświęcone prawnym aspektom usług chmurowych: