Eksperci Bird & Bird o korupcji na konferencji PIIT

 

06-2014

Karolina Stawicka i Arkadiusz Matusiak, adwokaci z warszawskiego biura Bird & Bird, zaproszeni zostali do poprowadzenia prelekcji podczas konferencji "Zapobieganie korupcji" zorganizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Wydarzenie odbyło się 16 czerwca w Warszawie.

PIIT uznała za celowe zorganizowanie konferencji poświęconej korupcji, gdyż jej zdaniem zjawisko to dotknęło w ubiegłym roku również rynek teleinformatyczny, w szczególności w zakresie zamówień publicznych.

Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali eksperci, którym sprawa zwalczania i zapobiegania korupcji jest szczególnie bliska ze względu na pełnione funkcje i zajmowane stanowiska. Tematy wystąpień zostały dobrane tak, aby trafiły w zainteresowanie zarówno zamawiających, jak i wykonawców zamówień publicznych.

Karolina Stawicka i Arkadiusz Matusiak w swoim wystąpieniu poruszyli m.in. podstawy prawne i praktykę stosowania porozumień pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości a firmami podejrzanymi o korupcję w USA i wybranych krajach europejskich. Omówili wybrane sprawy, w których doszło do zawarcia takich porozumień oraz wskazali kierunki zmian w prawodawstwie zarówno na poziomie krajowym, jak i całej Unii Europejskiej. Podkreślili, że takie porozumienia mogą odegrać i odgrywają (np. w Wielkiej Brytanii i Holandii) ważną rolę prewencyjną. Wymuszają na firmach wprowadzenie programów naprawczych, których wdrażanie jest następnie monitorowane przez sądy.  

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się m.in. Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Sp. z o.o., przedstawiciele NIK oraz środowiska prawniczego.

 

Autorzy