Monika Kucharczyk i Maciej Gawroński o zamawianiu chmury

11-2014

Monika Kucharczyk, szef praktyki prawa zamówień publicznych oraz Maciej Gawroński kierujący praktyką prawa IT i nowych technologii w warszawskim biurze Bird & Bird zaproszeni zostali do poprowadzenia prelekcji podczas konferencji „Przetwarzanie w chmurze, a zamówienia publiczne – strategia, przyszłość i doświadczenia 7 osi priorytetowej PO IG”. Wydarzenie odbyło się 18 listopada w Warszawie, jego organizatorem była Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Prezentacja ekspertów Bird & Bird dotyczyła praktycznych aspektów zamawiania chmury przez jednostki administracji publicznej. W swoim wystąpieniu mec. Kucharczyk oraz mec. Gawroński przybliżyli uczestnikom cechy oraz modele chmurowego przetwarzania danych oraz regulacje prawne i wytyczne związane z cloud computingiem. Znaczna część prezentacji poświęcona była możliwym sposobom zamawiania usług chmurowych przez pojedyncze jednostki sektora finansów publicznych. Prelegenci wskazali m.in. na co trzeba/warto zwrócić uwagę przy konstruowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy na zamawianie usług chmurowych pod prawem zamówień publicznych. Jak podkreślają organizatorzy, prelekcja przygotowana przez ekspertów Bird & Bird była  "niezwykle interesująca i stanowiła o merytorycznej jakości konferencji, została też bardzo wysoko oceniona przez uczestników spotkania".

Podczas konferencji prelekcje wygłosili również: prof. dr hab. Wojciech Cellary z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr inż. Dariusz Bogucki, Radca Ministra w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Paweł Oracz, Dyrektor Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego w Ministerstwie Finansów.

Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli administracji publicznej w Polsce - beneficjentów środków unijnych rozdzielanych przez WWPE.

Monika Kucharczyk jest specjalistą prawa zamówień publicznych posiadającym duże doświadczenie przy realizacji zamówień informatycznych, w tym na dostawę i wdrożenie systemów IT. Maciej Gawroński jest wiodącym na polskim rynku specjalistą w zakresie cloud computingu oraz ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych. 

***

To już kolejny projekt dla WWPE, w którym biorą udział eksperci warszawskiego biura Bird & Bird. W tym roku kancelaria przygotowała dla WWPE ekspertyzę badawczą w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z uwzględnieniem JST) w Polsce. To obszerny dokument o charakterze strategicznym, obejmujący aspekty prawne, biznesowe i technologiczne wdrażania usług cloud computing w sektorze administracji publicznej.

Warszawskie biuro Bird & Bird ma również na swoim koncie inne ekspertyzy i publikacje poświęcone cloud computingowi, m.in. dwa raporty dla Związku Banków Polskich: Cloud Computing w Sektorze Finansowym. Regulacje i Standardy 2011 oraz Cloud Computing w Sektorze Finansowym 2013.