Warszawski zespół własności intelektualnej z kolejnym sukcesem przed Komisją Etyki Reklamy

 Piotr Dynowski, Natalia Zebrowska

10-2014

Kancelaria Bird & Bird reprezentowała producenta przekąsek Frito Lay Poland sp. z o.o. (będącą częścią międzynarodowego koncernu PepsiCo) przed Komisją Etyki Reklamy w związku ze skargą wniesioną przez konsumenta na reklamę chrupek tej firmy. Zdaniem skarżącego reklama dyskryminowała i obrażała uczucia mężczyzn, którzy nie są dobrze zbudowani, pokazując ich jako gorszych oraz propagowała niemoralne zachowanie, jakim jest niewierność małżeńska.

Komisja uznała naszą argumentację, że reklama ma charakter satyryczny i nie można jej odczytywać dosłownie i na serio i postanowiła oddalić skargę. Pomimo tego, iż jeden z arbitrów miał odrębne zdanie, udało się nam skutecznie przekonać Komisję, że wbrew twierdzeniom skarżącego reklama nie obraża niczyich uczuć, a jedynie w formie skeczu przedstawia scenkę rodzajową będąca zresztą kolejnym odcinkiem z serii spotów przygotowanych w ramach kampanii.

Warszawski zespół własności intelektualnej ma na swoim koncie już kilkanaście wygranych przed Komisją Etyki Reklamy. Wszystkie prowadzone przez nas postępowania zakończyły się pomyślnym wynikiem dla naszych klientów.

Frito Lay Poland sp. z o.o. reprezentował radca prawny Piotr Dynowski, współkierujący praktyką IP&TMT, przy wsparciu Natalii Żebrowskiej, junior associate.

 

Autorzy