Jesteśmy wyłącznym doradcą Związku Maklerów i Doradców

 

09-2014

Warszawskie biuro Bird & Bird nawiązało współpracę ze Związkiem Maklerów i Doradców, w ramach której będzie aktywnie wspierać Związek w szeregu działań mających wpływ na legislację dotyczącą rynku finansowego.

Jako doradca ZMID Bird & Bird uczestniczy m.in. w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministerstwo Finansów. W jej ramach pracujemy nad strategią rozwoju rynku finansowego, biorąc udział w przygotowaniu aktów prawnych, które mają pomóc strategię tę realizować oraz konsultujemy nowe rozwiązania przedstawiane przez uczestników rynku finansowego.

Współpraca ze Związkiem Maklerów i Doradców pozwala Bird & Bird wykorzystywać i rozwijać szeroką wiedzę sektorową oraz budować relacje ze wszystkimi podmiotami działającymi na rynku finansowym, w tym na rynkach kapitałowych. 

Związek Maklerów i Doradców jest organizacją skupiającą osoby posiadające państwowe licencje maklerów papierów wartościowych bądź doradców inwestycyjnych. Posiada głos doradczy w posiedzeniach Komisji Nadzoru Finansowego. Związek aktywnie oddziałuje na kształt regulacji obowiązujących na polskim rynku kapitałowym. Współpracuje z Sejmem RP, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Skarbu Państwa, KNF oraz instytucjami działającymi na rynku kapitałowym. Obecnie do ZMiD należy ponad 1500 członków.

 

Autorzy

Sławomir Szepietowski

Sławomir Szepietowski

Managing Partner
Polska

Zadzwoń do mnie: +48 22 583 79 00