Jesteśmy wyłącznym doradcą Związku Maklerów i Doradców

11 września 2014

Warszawskie biuro Bird & Bird nawiązało współpracę ze Związkiem Maklerów i Doradców, w ramach której będzie aktywnie wspierać Związek w szeregu działań mających wpływ na legislację dotyczącą rynku finansowego.

Jako doradca ZMID Bird & Bird uczestniczy m.in. w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministerstwo Finansów. W jej ramach pracujemy nad strategią rozwoju rynku finansowego, biorąc udział w przygotowaniu aktów prawnych, które mają pomóc strategię tę realizować oraz konsultujemy nowe rozwiązania przedstawiane przez uczestników rynku finansowego.

Współpraca ze Związkiem Maklerów i Doradców pozwala Bird & Bird wykorzystywać i rozwijać szeroką wiedzę sektorową oraz budować relacje ze wszystkimi podmiotami działającymi na rynku finansowym, w tym na rynkach kapitałowych. 

Związek Maklerów i Doradców jest organizacją skupiającą osoby posiadające państwowe licencje maklerów papierów wartościowych bądź doradców inwestycyjnych. Posiada głos doradczy w posiedzeniach Komisji Nadzoru Finansowego. Związek aktywnie oddziałuje na kształt regulacji obowiązujących na polskim rynku kapitałowym. Współpracuje z Sejmem RP, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Skarbu Państwa, KNF oraz instytucjami działającymi na rynku kapitałowym. Obecnie do ZMiD należy ponad 1500 członków.