Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o zamówienie publiczne

03-2014

W imieniu Zamawiającego - Poczty Polskiej S.A. - informujemy o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania na zakup, zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej Poczty Polskiej S.A. poprzez udostępnienie usług biznesowych.

***

Działając jako Pełnomocnik Zamawiającego – Poczty Polskiej S.A.  – informujemy, że prowadzony jest dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup, zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej Poczty Polskiej S.A. poprzez udostępnienie usług biznesowych. Zapraszamy podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu technicznym i spełniające wymagania zawarte w Ogłoszeniu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym upływa w dniu 26 maja 2014 r., godz. 12.00.

Zobacz dokumenty

Ogłoszenie o dialogu technicznym PDF
Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania - Załącznik 3 do Ogłoszenia PDF
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik 3 do Ogłoszenia PDF
Projekt Umowy - Załącznik 4 do Ogłoszenia (2) DOC
Projekt Umowy - Załącznik 4 do Ogłoszenia PDF
Regulamin dialogu technicznego - Załącznik 1 do Ogłoszenia PDF
Wniosek - Załącznik 2 do Ogłoszenia_160514 DOC
Wniosek - Załącznik 2 do Ogłoszenia_160514 PDF
Załączniki do Umowy - Załącznik 4 do Ogłoszenia DOC (1)
Załączniki do Umowy - Załącznik 4 do Ogłoszenia PDF

Wcześniejsze materiały

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Działając jako Pełnomocnik Zamawiającego – Poczty Polskiej S.A. – informujemy o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania na zakup, zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej Poczty Polskiej S.A. poprzez udostępnienie usług biznesowych.

Komunikaty

  • Jako Pełnomocnik Zamawiającego – Poczty Polskiej S.A. – informujemy, że w dniu 11.04.2014 r. zostało dokonane badanie i ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Zgodnie z treścią ogłoszenia, do etapu bezpośrednich spotkań z Zamawiającym, zostało zaproszonych 5 (pięciu) uczestników dialogu, którzy otrzymali największą liczbę punktów. Jednocześnie informujemy, że planowany termin zakończenia dialogu technicznego został przedłużony do dnia 31.05.2014 r.
  • W celu uniknięcia wątpliwości Pełnomocnik Zamawiającego – Poczty Polskiej S.A. – informuje, że zgodnie z treścią Ogłoszenia oraz Załącznika nr 1 i 2 do Ogłoszenia, skuteczne wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym mogą składać podmioty, które samodzielnie wykażą spełnienie warunku udziału w dialogu technicznym. Tym samym, Zamawiający dla celów obecnego dialogu technicznego nie dopuścił powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego, ani składania wspólnych wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym (współpraca, konsorcjum).
  • W dniu 2 kwietnia 2014 r. została dokonana zmiana treści Załącznika nr 2 do Ogłoszenia. Zmiany zawarte zostały w punkcie II oraz w punkcie III Załącznika nr 2 do Ogłoszenia.
  • Zamieściliśmy na stronie internetowej edytowalną wersję Załączników nr 4 do Ogłoszenia oraz Załączniki nr 3 do Ogłoszenia w lepszej rozdzielczości.
  • W dniu 28 marca 2013 r. została dokonana zmiana wymagania w punkcie N-FUN_024 w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Wymagania. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Wymagania został opublikowany w zmienionej wersji.

Działając jako Pełnomocnik Zamawiającego – Poczty Polskiej S.A.  – informujemy, że prowadzony jest dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup, zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej Poczty Polskiej S.A. poprzez udostępnienie usług biznesowych. Zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w dialogu technicznym i spełniające wymagania zawarte w Ogłoszeniu, do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym upływa w dniu 7 kwietnia 2014 r., godz. 12.00.

Zobacz dokumenty: