Trzy awanse w warszawskim biurze Bird & Bird

 

11-2014

Na stanowiska Counsel mianowanych zostało trzech prawników warszawskiego biura Bird & Bird: radca prawny Bartłomiej Niewczas, radca prawny Piotr Dynowski oraz adwokat Kuba Ruiz.

Bartłomiej Niewczas jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie rozwiązywania sporów, w szczególności budowlanych, z zakresu nieuczciwej konkurencji, upadłości transgranicznej, własności intelektualnej oraz instrumentów finansowych. Kieruje praktyką rozwiązywania sporów polskim biurze Bird & Bird, z którym związany jest od 2012 roku. Specjalizuje się również w arbitrażu. W ostatnim roku z sukcesami reprezentował Skarb Państwa w międzynarodowych arbitrażach, w tym arbitrażach inwestycyjnych. Zajmuje się również negocjowaniem kontraktów, w szczególności infrastrukturalnych i budowlanych opartych o warunki FIDIC. Bezpośrednio przed dołączeniem do kancelarii koordynował pracę zespołu ds. postępowań spornych w SKANSKA S.A. 

Piotr Dynowski współkieruje praktyką własności intelektualnej i TMT. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w patentach. Doradza również w zakresie prawa telekomunikacyjnego, reklamy i mediów, e-commerce, dóbr osobistych, nieuczciwej konkurencji, prawa farmaceutycznego oraz gier hazardowych. Wspiera przedsiębiorstwa w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii ochrony własności intelektualnej. Reprezentował klientów w wielu niejednokrotnie precedensowych sporach w tym obszarze. Wieloletni wykładowca prawa własności intelektualnej. Od lat systematycznie wyróżniany w prestiżowych międzynarodowych rankingach: IAM, WTR, Legal 500 czy Chambers. Z warszawskim biurem związany od początku jego istnienia. 

Kuba Ruiz jest ekspertem w zakresie transakcji handlowych, prawa IT i nowych technologii oraz rozwiązywania sporów. Kieruje praktyką transakcji handlowych w polskim biurze Bird & Bird, w którym pracuje od jego założenia. Doradzał przy kilkudziesięciu projektach IT, w tym nabycia systemów ERP, CRM i innych systemów bazodanowych oraz przy największych wdrożeniach informatycznych w Polsce, realizowanych dla sektora bankowego. Jego specjalizacja obejmuje również szeroko rozumiane rozwiązywanie sporów, w tym spory sądowe i sądowo-administracyjne, arbitraż, rozmowy polubowne oraz mediację. Posiada szczególne doświadczenie w sporach technologicznych, IT, budowlanych i infrastrukturalnych. 

Wszyscy trzej prawnicy dotychczas pracowali na stanowiskach Senior Associate.

Awanse te są naturalnym etapem w karierze każdego z tych prawników, jak i rozwoju Bird & Bird w Polsce. Decyzja o nominacjach jest wyrazem uznania dla samych awansowanych oraz zespołów, które pracowały na wspólne sukcesy. Bartłomiej Niewczas przez dwa lata od dołączenia do nas zbudował silną i rozpoznawalną praktykę rozwiązywania sporów, stając się z jednym z wiodących w Polsce specjalistów w zakresie sporów infrastrukturalnych. Piotr Dynowski i Kuba Ruiz na przestrzeni ostatnich lat stali się uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, wyróżnianymi międzynarodowo i prowadzącymi znaczące, często precedensowe projekty – dodaje Maciej Gawroński, partner zarządzający warszawskiego biura Bird & Bird.