Arkadiusz Matusiak współautorem książki "Dostęp do informacji publicznej"

 

06-2014

Arkadiusz Matusiak, Senior Associate w warszawskim biurze Bird & Bird jest współautorem książki pt. "Dostęp do informacji publicznej", wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck. Publikacja wyszła pod redakcją Przemysława Szustakiewicza.

Pozycja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej. Zawiera praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa. Czytelnik znajdzie w niej wyjaśnienie, jakie informacje można uznać za publiczne oraz kto i w jakim zakresie może je udostępnić lub o ich udostępnienie wystąpić. Książka omawia również ograniczenia w dostępie do informacji publicznej oraz postępowanie odwoławcze i skargowe w tym zakresie.

Arkadiusz Matusiak przygotował rozdział poświęcony odpowiedzialności karnej podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej za odmowę jej udzielenia.  

W publikacji znaleźć można również zbiór orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Dodatkową wartością są wyjaśnienia autorów (w formie komentarzy do orzeczeń) wskazujących praktyczne konsekwencje wydanych wyroków sądowych.

Mecenas Arkadiusz Matusiak jest również współautorem dwóch innych książek poświęconych dostępowi do informacji:

1. "Dostęp do informacji w działalności sądów i prokuratur", pod red. Przemysława Szustakiewicza, Oficyna Wydawnicza MS, Warszawa 2009

2. "Obywatelskie prawo do informacji", pod red. Teresy Gardockiej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008

 

Autorzy