Nawiązaliśmy współpracę z wiodącą turecką firmą prawniczą

07-2014

Bird & Bird zawarł porozumienie o współpracy z kancelarią BTS & Partners ze Stambułu. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnący popyt na usługi prawne w Turcji, szczególnie w sektorze nowych technologii i mediów, w których BTS & Partners jest uznanym liderem na lokalnym rynku.
 
BTS & Partners jest jedną z wiodących firm prawniczych w Turcji specjalizujących się w obszarze technologii, telekomunikacji i mediów, czyli tych, w których Bird & Bird jest liderem w skali globalnej. Obie firmy współpracują ze sobą już kilka lat i mają wiele sukcesów na tym polu.  

Umowa o współpracy umożliwi połączenie lokalnej wiedzy BTS & Partners oraz międzynarodowego zasięgu i doświadczenia Bird & Bird, w celu kompleksowego wspierania firm, które swoją działalność opierają na innowacyjnych przedsięwzięciach. Turcja jest szybko rozwijającą się gospodarką opartą na wiedzy, nastawioną na nowe technologie, IT, Internet i media. Zauważalny rozwój technologiczny, rosnąca liczba ludności oraz znaczny wzrost liczby użytkowników Internetu będzie miał znaczący wpływ na szybki rozwój e-handlu i rynku IT, który w szczególności leży w obszarze zainteresowań Bird & Bird.  

Zawarta umowa pozwoli obu firmom zapewniać kompleksowe usługi prawne dla międzynarodowych korporacji konkurujących na rynku tureckim oraz dla rosnącej liczby tureckich firm upatrujących dla siebie szans na rynkach światowych.