Warszawskie biuro Bird & Bird wyodrębniło praktykę Technology & Science, w ramach której doradzać będzie przy przedsięwzięciach powstających na styku nauki i biznesu, wspierając projekty badawczo-rozwojowe oraz komercjalizację ich wyników.

Oferta Technology & Science jest kierowana w szczególności do firm wdrażających nowe technologie lub zainteresowanych ich nabyciem, przedstawicieli środowiska naukowego, uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych, a także funduszy venture capital, private equity, aniołów biznesu i instytucji finansowych.

Pomysłodawcą i szefem praktyki Technology & Science jest Małgorzata Darowska, partner w warszawskim biurze Bird & Bird, specjalizująca się w ochronie praw własności intelektualnej, zagadnieniach transferu i komercjalizacji technologii, ochronie prywatności i danych osobowych oraz prawie nowych technologii i e-commerce. 

Bird & Bird jest światowym liderem w zakresie prawa nowych technologii i własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w tej dziedzinie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wyodrębnienie nowej praktyki jest z jednej strony naturalną konsekwencją naszych dotychczasowych działań, a z drugiej – odpowiedzią na zapotrzebowanie tak firm, jak i środowisk naukowych, którym staramy się wyjść naprzeciw – mówi Małgorzata Darowska.

Kancelaria doradzać będzie na każdym etapie projektów badawczo-rozwojowych – od pozyskania finansowania, przez określenie zasad podziału praw, po opracowanie ścieżek komercjalizacji i obsługę procesu wdrażania wyników, zarówno w Polsce, jaki i za granicą. Bird & Bird doradzać będzie również w kwestiach pomocy publicznej oraz zapewniać pełną obsługę projektów PPP. Dzięki międzynarodowemu zasięgowi kancelaria będzie wspierać projekty realizowane w różnych krajach.

Zauważamy, że tak jak uczelnie i instytuty badawcze są tylko w niewielkim zakresie dopasowane do wymagań rynku, tak i wiele firm nadal nie posiada wystarczającej wiedzy na temat uwarunkowań prawnych współpracy nauki i biznesu oraz możliwości eksploatacji praw własności intelektualnej. Wyniki nawet najbardziej innowacyjnych badań wciąż w małym zakresie przekładają się na rynkowe zastosowania w nowych produktach, technologiach czy usługach. Gro podmiotów nie jest też przygotowane do ekspansji zagranicznej, rozumiejąc jednocześnie, że dzięki rozwojowi technologii i innowacjom mogą z sukcesem zwiększać swoją przewagę konkurencyjną. Kierunek ten jest aktualnie intensywnie wspierany przez Rząd i należy się spodziewać, że tendencja ta będzie się umacniać, między innymi z powodu zwiększających się możliwości pozyskiwania finansowania ze środków publicznych – mówi Małgorzata Darowska.

Zakres usług w ramach praktyki Technology & Science

Dla przedsiębiorstw:

 • Organizowanie działalności R&D w przedsiębiorstwach
 • Doradztwo w zakresie umów dotyczących projektów B+R, w tym umów konsorcjum, umów partnerskich, umów o podziale praw i innych umów powiązanych z projektami B+R
 • Projekty dotyczące współpracy z ośrodkami naukowymi, PPP, zamówienia publiczne
 • Umowy dotyczące finansowania projektów B+R ze środków publicznych, pomoc publiczna
 • Umowy z pracownikami i współpracownikami realizującymi projekty B+R
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Ochrona i zarządzanie prawami do wyników prac B+R, strategie ochrony, audyty praw do wyników B+R
 • Sprzedaż praw i licencje

Dla naukowców:

 • Umowy dotyczące realizacji projektów B+R – umowy o pracę i współpracę, klauzule dotyczące praw własności intelektualnej
 • Doradztwo w sprawach dotyczących współwłasności praw do wyników B+R, umowy dotyczące korzystania z praw
 • Doradztwo dotyczące ścieżek komercjalizacji, wsparcie w wyborze optymalnego modelu komercjalizacji
 • Tworzenie spółek start-up typu spin-off, bieżąca obsługa spółek spin-off, umowy regulujące współpracę wspólników spółki spin-off
 • Umowy dotyczące finansowania projektów ze środków publicznych, pomoc publiczna
 • Umowy z inwestorami, w tym venture capital, private equity, business angels, bankami, dotyczące finansowania
 • Ochrona i zarządzanie prawami do wyników prac B+R, strategie ochrony, audyty praw do wyników B+R
 • Sprzedaż praw i licencje

Dla uczelni wyższych i jednostek naukowo badawczych:

 • Organizowanie działalności komercjalizującej: tworzenie spółek celowych, centrów transferu technologii
 • Tworzenie i wdrażanie regulaminów zarządzania prawami własności intelektualnej, prowadzenia projektów B+R, zarządzania infrastrukturą badawczą
 • Doradztwo w sprawach dotyczących współwłasności praw do wyników B+R, umowy dotyczące korzystania z praw
 • Audyty praw do wyników B+R
 • Umowy o zarządzanie prawami własności intelektualnej ze spółką celową
 • Umowy z pracownikami i współpracownikami, ochrona tajemnicy
 • Umowy dotyczące finansowania projektów, umowy z inwestorami
 • Strategie i ścieżki komercjalizacji
 • Współpraca z zagranicą

Dla venture capitals, private equity, business angels, instytucji finansowych:

 • Audyty praw do wyników B+R
 • Nabywanie spółek typu spin-off, spin-out, przedsiębiorstw oraz praw do wyników B+R
 • Umowy dotyczące finansowania
 • Pomoc publiczna, PPP, zamówienia publiczne