Małgorzata Darowska o R&D na konferencji w Pekinie

11-2013

Małgorzata Darowska, partner w warszawskim biurze Bird & Bird, została zaproszona przez Urząd Patentowy RP do udziału w konferencji pod hasłem IP – Promising tool for market opportunities. Wydarzenie odbyło się 5 listopada w Pekinie.

Mecenas Małgorzata Darowska wzięła udział w sesji IP Issues in Business and Investment, poświęconej zagadnieniom własności intelektualnej w biznesie oraz w projektach inwestycyjnych. W swojej prezentacji omówiła uwarunkowania prawne prowadzenia działalności R&D w Polsce.

W trakcie sesji zaprezentowane zostały problemy z zakresu własności intelektualnej, z jakimi mogą borykać się firmy wchodzące z inwestycjami na rynek Chin oraz państw Grupy Wyszehradzkiej. Przedstawione zostały również skuteczne rozwiązania prawne w tym zakresie. Uczestnikiem sesji był m.in. przedstawiciel firmy Huawei.

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej w Chinach, Ambasador Polski w Chinach, przedstawiciele Urzędu Patentowego RP, urzędów patentowych Czech, Węgier i Słowacji oraz miejscowi przedstawiciele takich firm jak Huawei Technologies Co. Ltd oraz Lenovo Group.