Maciej Gawroński ekspertem Komisji Europejskiej do spraw cloud computingu

10-2013

Maciej Gawroński, partner zarządzający w polskim biurze Bird & Bird, został nominowany na członka grupy eksperckiej Komisji Europejskiej do spraw umów cloud computingowych.

Maciej Gawroński dołączył do międzynarodowej grupy 30 ekspertów, której podstawowym zadaniem będzie pomoc Komisji w określeniu takich warunków umów o świadczenie usług przetwarzania danych osobowych w modelu cloud computing, które będą zapewniały bezpieczeństwo korzystającym z nich konsumentom i przedsiębiorcom. Grupa będzie musiała uwzględnić w swych pracach istniejące dobre praktyki rynkowe w zakresie umów cloud computingowych, a także odpowiednie postanowienia Dyrektywy 95/46/EC w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu. 

Zaproszenie Macieja Gawrońskiego do grona ekspertów Komisji jest dowodem uznania dla jego wiedzy, popartej niemal 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Maciej Gawroński jest cenionym na polskim rynku ekspertem w dziedzinie IT i prawa nowych technologii. Kieruje praktyką IT w polski biurze Bird & Bird. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy projektach związanych z usługami w modelu cloud computing. Pracował przy największych wdrożeniach informatycznych w kraju. Wspiera wiodące polskie i międzynarodowe firmy z kluczowych sektorów gospodarki.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Lepszej Informatyzacji Kraju Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest również ekspertem prawnym Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich oraz ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej.

Maciej Gawroński jest autorem raportu "Cloud computing w sektorze finansowym. Regulacje i standardy, 2011", współautorem raportu "Cloud computing w sektorze finansowym, 2013", wydanych przez Związek Banków Polskich, oraz współautorem polskiego rozdziału aplikacji "Cloud Computing Law by Bird & Bird", opisującej najpopularniejsze zagadnienia prawne dotyczące usług cloud computing w 11 krajach. 

Maciej Gawroński wykłada prawne aspekty cloud computingu na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Zastosowanie technologii cloud computingu w modelowaniu biznesowym, rok akademicki 2013/14.

Występuje jako prelegent na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach dotyczących cloud computingu oraz jest autorem wielu publikacji z tej dziedziny. 

Do grupy ekspertów Komisji z ramienia Polski dołączył również mecenas dr Paweł Litwiński.