Warszawskie biuro Bird & Bird w debacie publicznej o cloud computingu

09-2013

11 września na posiedzeniu sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zaprezentowaliśmy nasze stanowisko na temat bezpieczeństwa przetwarzania danych w modelu cloud computing.

Stanowisko Bird & Bird przedstawiła Małgorzata Darowska, Partner warszawskiego biura, z udziałem Izabeli Kowalczuk, Associate. W swoim wystąpieniu zaprezentowała postulaty i zalecenia dotyczące prawnej dopuszczalności korzystania z chmury oraz propozycje regulacji mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych przetwarzanych dzięki usłudze cloud computingu. Zwróciła też uwagę na konieczność zmian w polskim prawie, które powinny przygotować rynek do nowych regulacji europejskich.

Małgorzata Darowska podkreśliła potrzebę zmian mających na celu odformalizowanie: wymogów zabezpieczenia danych osobowych, umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, formy zgody na przekazanie danych do państwa trzeciego oraz przetwarzania danych wrażliwych. Podniosła też istotne kwestie dotyczące okresu retencji danych, odpowiedzialności prawnej dostawcy usług oraz przetwarzającego dane. Postulowała również konieczność nowych regulacji w zakresie możliwości przenoszenia danych pomiędzy dostawcami oraz podkreśliła potrzebę stworzenia wzorcowej umowy na dostawę usługi cloud computing, która będzie wyważała interesy stron.
 
Ważnym elementem wystąpienia było zdecydowane zwrócenie uwagi na konieczność zniesienia zakazu ograniczeń odpowiedzialności w Prawie bankowym. Aktualnie dyskryminuje ono banki, tworząc bariery ograniczające korzystanie z cloud computingu przez te instytucje.

Pisemne podsumowanie wystąpienia Bird & Bird zostało złożone na ręce Komisji i przekazane uczestnikom posiedzenia.

Tu znajdziesz listę postulatów >>