KIG i Bird & Bird o efektywności przetargów publicznych

12-2013

Konferencja zainaugurowała debatę nad stworzeniem przyjaznego dla przedsiębiorców prawa zamówień publicznych, dając początek pracom nad przygotowaniem rozwiązań prawnych znoszących bariery systemu zamówień publicznych. Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców – uczestników rynku zamówień publicznych, zamawiających oraz organów mających wpływ na kształt prawa zamówień publicznych. Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy polityków, prawników i ekonomistów. Konferencja odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Warszawie. Bird & Bird był partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Adam Szejnfeld – Poseł na Sejm RP, Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Rafał Jędrzejewski – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Paweł Trojan – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej oraz Ewa Wiktorowska – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

W trakcie konferencji omówione zostały najczęściej wskazywane przez przedsiębiorców bariery, ale również projekty nowelizacji prawa zamówień publicznych będące w toku prac sejmowych i konsultacji społecznych. Omówiono złożone do Sejmu RP projekty nowelizacji, koncentrując się na takich zagadnieniach, jak ogłoszona 9 grudnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw nowelizacja dotycząca podwykonawstwa, kwestia zatrzymywania wadium przez zamawiających, propozycje obniżenie progu kwotowego stosowania pzp, kwestie wykluczenia z udziału wykonawców, czy najżywiej komentowane pozacenowe kryteria oceny ofert.

Z ramienia Bird & Bird swoje wystąpienia przedstawili: Konrad Opalski z zespołu prawa zamówień publicznych w warszawskim biurze Bird & Bird oraz Guido Bormann z biura Bird & Bird w Düsseldorfie, który omówił system zamówień publicznych w Niemczech oraz najlepsze europejskie praktyki w tym zakresie. W podsumowaniu mec. Konrad Opalski zapowiedział starania KIG o stworzenie inicjatywy, mającej na celu wypracowanie dobrych praktyk oraz wzorcowych dokumentów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zaapelował o aktywne włączenie się zarówno przedstawicieli zamawiających, wykonawców jak i tworzących prawo.

Więcej informacji: http://kig.pl/aktualnocim/3719.html