KIG i Bird & Bird o efektywności przetargów publicznych

16 grudnia 2013

Konferencja zainaugurowała debatę nad stworzeniem przyjaznego dla przedsiębiorców prawa zamówień publicznych, dając początek pracom nad przygotowaniem rozwiązań prawnych znoszących bariery systemu zamówień publicznych. Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców – uczestników rynku zamówień publicznych, zamawiających oraz organów mających wpływ na kształt prawa zamówień publicznych. Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy polityków, prawników i ekonomistów. Konferencja odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Warszawie. Bird & Bird był partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Adam Szejnfeld – Poseł na Sejm RP, Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Rafał Jędrzejewski – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Paweł Trojan – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej oraz Ewa Wiktorowska – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

W trakcie konferencji omówione zostały najczęściej wskazywane przez przedsiębiorców bariery, ale również projekty nowelizacji prawa zamówień publicznych będące w toku prac sejmowych i konsultacji społecznych. Omówiono złożone do Sejmu RP projekty nowelizacji, koncentrując się na takich zagadnieniach, jak ogłoszona 9 grudnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw nowelizacja dotycząca podwykonawstwa, kwestia zatrzymywania wadium przez zamawiających, propozycje obniżenie progu kwotowego stosowania pzp, kwestie wykluczenia z udziału wykonawców, czy najżywiej komentowane pozacenowe kryteria oceny ofert.

Z ramienia Bird & Bird swoje wystąpienia przedstawili: Konrad Opalski z zespołu prawa zamówień publicznych w warszawskim biurze Bird & Bird oraz Guido Bormann z biura Bird & Bird w Düsseldorfie, który omówił system zamówień publicznych w Niemczech oraz najlepsze europejskie praktyki w tym zakresie. W podsumowaniu mec. Konrad Opalski zapowiedział starania KIG o stworzenie inicjatywy, mającej na celu wypracowanie dobrych praktyk oraz wzorcowych dokumentów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zaapelował o aktywne włączenie się zarówno przedstawicieli zamawiających, wykonawców jak i tworzących prawo.

Więcej informacji: http://kig.pl/aktualnocim/3719.html