Bird & Bird członkiem prestiżowego konsorcjum wspierającego rozwój cloud computingu

11-2013

Bird & Bird dołączył do Coco-Cloud – międzynarodowego konsorcjum, stworzonego przez dziewięciu europejskich partnerów ze środowiska akademickiego i biznesowego, którzy wspólnie pracować będą na rzecz budowania innowacyjnych rozwiązań dla użytkowników usług cloud computing.

Coco-Cloud (Confidential and Compliant Clouds) to projekt mający na celu zwiększenie zaufania użytkowników do usług cloud computingowych przez tworzenie rozwiązań w zakresie bezpiecznej wymiany danych w gospodarce cyfrowej.

Współpracując z Hewlett-Packard, The Italian National Research Council, Imperial College London, Uniwersytetem w Oslo, SAP, Atos, AGID i Grupo Hospitalario Quirón, Bird & Bird będzie miał swój udział m.in. w tworzeniu umów, których celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa zarządzania danymi na linii użytkownicy końcowi – chmura.

Bird & Bird ma wiele lat doświadczeń w zakresie tworzenia rozwiązań prawnych dla biznesu opartego na nowych technologiach. To właśnie jeden z tych obszarów, w których naprawdę możemy coś zmienić – dlatego tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do tak prestiżowego projektu.

Coco-Cloud działa w oparciu o najnowszą strategię wyznaczoną przez Komisję Europejską. Budżet programu sięga 4,7 miliona euro, z czego 2,8 miliona euro to wkład Unii Europejskiej.

Jednym z ekspertów wspierających prace Komisji Europejskiej w zakresie umów cloud computingowych jest Maciej Gawroński.