Bird & Bird wygrywa dla Celltrion Inc przełomową sprawę o unieważnienie patentu

 

11-2013

Po prawie trzech latach procesu Bird & Bird wygrał dla Celltrion Inc sprawę o unieważnienie patentu firmy Genentech dla schematu dawkowania leku biopodobnego stosowanego w leczeniu raka piersi. Celltrion Inc to wiodąca globalna firma biofarmacuetyczna, która opracowała bioodpowiednik leku Genentech Inc i zamierza wprowadzić go na rynek europejski.

W dniu 23 października Urząd Patentowy RP wydał decyzję, w którym zgodził się z argumentacją Bird & Bird i unieważnił patent Genentech. Podstawą do jego unieważnienia był brak nowości oraz poziomu wynalazczego zastrzeżonego rozwiązania. Zdaniem Urzędu Celltrion miał uzasadniony interes prawny, by domagać się unieważnienia patentu firmy Genentech Inc. 

Zespół Bird &Bird musiał udowodnić, iż pomimo nieuzyskania jeszcze pozwolenia na dopuszczenie swojego produktu do obrotu, Celltrion miał rzeczywisty zamiar wprowadzania go na polski rynek, a następnie przekonać Urząd, że rzeczywiste intencje firmy były wystarczające, aby wykazać interes prawny Celltrion w unieważnieniu patentu Genentech. Udało się to dzięki przedstawieniu rozległych dowodów pokazujących liczne starania firmy Celltrion mające na celu rozpoczęcie działań związanych z zaplanowanym rozpoczęciem wprowadzania produktu do obrotu, w tym rejestrację znaku towarowego dla nazwy leku "Herzuma".

Za prowadzenie sprawy odpowiedzialni byli: mec. Piotr Dynowski, współkierujący praktyką IP & TMT oraz mec. Marta Koremba, rzecznik patentowy z warszawskiego biura Bird & Bird.

 

Autorzy