Konieczność dokonania dopłaty wynika z przyjętej ustawy okołobudżetowej, na mocy której zmieniono podstawę naliczania odpisów za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ("ZFŚS") za okres od 31 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

Oznacza to, że w 2019 roku pracodawcy muszą obliczyć odpis na ZFŚŚ od następujących podstaw:

  • 3278,14 PLN za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. (dotychczasowa podstawa)
  • 3389,90 PLN za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (nowa podstawa).

Pracodawcy muszą też dokonać rekalkulacji odpisów na ZFŚS i wpłacić na jego konto dodatkowe środki.

W celu ustalenia kwoty dopłaty należy zastosować zasadę proporcjonalności i ustalić należną wartość odpisu na ZFŚS w 2019 r. poprzez przyjęcie następujących proporcji – 7/12 do 5/12.

Dopłaty należy dokonać w terminie do 31 października 2019 r., natomiast do 31 grudnia 2019 r. należy dokonać korekty ostatecznych odpisów i ich zwiększeń.

Kancelaria Bird & Bird wspiera klientów w tworzeniu zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, jak i udziela bieżącego wsparcia w zakresie ich obsługi. Zapraszamy do kontaktu.