Reforma Emerytalna - Obowiązkowe Pracownicze Programy Kapitałowe od 2018 r.

11-2017

 


Planowana reforma polskiego systemu emerytalnego wprowadzi rewolucyjne zmiany w programach emerytalnych oferowanych dotychczas przez pracodawców. Dobrowolne Pracownicze Programy Emerytalne zostaną zastąpione przez obowiązkowe Pracownicze Programy Kapitałowe. Możliwość rezygnacji z uczestnictwa w tych ostatnich będzie znacznie ograniczona.

Polski Rząd pracuje aktualnie nad reformą system emerytalnego, która najprawdopodobniej wejdzie w życie 1 lipca 2018 r. i będzie stopniowo obejmować wszystkich pracodawców, począwszy od największych, po średnich do najmniejszych.
Ani ustawa, ani jej projekt nie zostały jeszcze opublikowane. Pomimo, że informacje oraz spekulacje dotyczące głównych założeń procesu legislacyjnego ulegają ciągłym zmianom, wielu pracodawców już rozpoczęło działania z nadzieją, że zapewnią im one zwolnienie z najbardziej dotkliwych obowiązków wprowadzanych Reformą Emerytalną.
Rekomendujemy dalsze monitorowanie procesu legislacyjnego Reformy Emerytalnej, gdyż działania te mogą okazać się nieskuteczne.

Podstawowe założenia Reformy Emerytalnej:

  • Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK) zostaną wprowadzone jako nowa obowiązkowa forma oszczędzania na dodatkową emeryturę. Zastąpią one dobrowolne Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), działające obecnie w formie pełnego PPE (zarejestrowanego w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)) oraz w formach hybrydowych.
  • Wszyscy polscy pracodawcy, nawet zatrudniający jednego pracownika, będą zobowiązani do utworzenia PPK w ramach swoich organizacji. Najprawdopodobniej, obowiązek ten obejmie również transgranicznych pracodawców, tj. zagraniczne podmioty bezpośrednio (tj. bez obecności korporacyjnej w Polsce) zatrudniające pracowników w Polsce.
  • Wysoce możliwe jest, że zleceniobiorcy (tj. osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych) również zostaną objęci PPK.
  • W przeciwieństwie do aktualnie obowiązujących PPE, w ramach których wyłącznie pracodawcy pokrywają składki (do maksymalnej wysokości 7% miesięcznego wynagrodzenia pracownika), PPK zakłada udział obu stron stosunku pracy, przy czym składka pokrywana przez pracodawcę ma wynosić od 1,5% (obowiązkowe minimum) do 4% (dobrowolne podwyższenie) miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Możliwości rezygnacji z PPK (opt-out)

  • Aktualnie, wydaje się, że jedynie pracodawcy posiadający pełne PPE (tj. zarejestrowane w KNFie) będą mogli być zwolnieni z obowiązku wprowadzenia PPK. Pomimo wstępnych przecieków prasowych, żadna forma hybrydowa PPE, w tym grupowe ubezpieczenie na życie, nie będzie pozwalała na rezygnację z utworzenia PPK, nawet jeśli będzie w pełni funkcjonowała przed wejściem w życie Reformy Emerytalnej.
  • Proces legislacyjny Reformy Emerytalnej jest nadal w toku i może on zakładać wprowadzenie dodatkowych wymagań lub procedur, w szczególności co do rezygnacji z PPK, które jeszcze nie zostały przekazane do wiadomości publicznej. Tym samym, rekomendowane jest zachowanie szczególnej ostrożność przy wprowadzaniu aktualnie jakichkolwiek nowych rozwiązań emerytalnych.
  • W celu zapewnienia klientom kompleksowego doradztwa i optymalnych rozwiązań, Bird & Bird prowadzi regularny monitoring procesu legislacyjnego Reformy Emerytalnej.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać newslettery Bird & Bird z dalszymi aktualnościami dotyczącymi Reformy Emerytalnej, prosimy o wskazanie w poniższym formularzu formy PPE działającego obecnie w Państwa organizacji, tak, abyśmy mogli przedstawić Państwu ukierunkowane informacje:

1. PPE w formie pełnej (zarejestrowane w KNF) >>>
2. hybrydowa forma PPE (np. grupowe ubezpieczenie na życie) >>>
3. żadne >>>