Na rynku nieruchomości w 2014 roku zanotowano rosnące ożywienie, które było wynikiem poprawy koniunktury gospodarczej. Tendencja ta najprawdopodobniej umocni się w roku bieżącym.

Dynamiczny rozwój rynku nieruchomości magazynowych

Widocznym trendem na rynku nieruchomości jest przyrost powierzchni magazynowej i rosnąca aktywność najemców, którzy coraz częściej zawierają długoterminowe umowy najmu. Według prognoz trend ten powinien przybrać na sile, powodując dalszy wzrost zainteresowania deweloperów nieruchomościami inwestycyjnymi przeznaczonymi pod zabudowę magazynową, a co za tym idzie, wzrost liczby prowadzonych analiz prawnych nieruchomości, a także transakcji sprzedaży nieruchomości pod inwestycje tego rodzaju.

Wzrost aktywności deweloperów 

Kluczowe znaczenie dla widocznego ożywienia na rynku nieruchomości mieszkaniowych miało uruchomienie z początkiem minionego roku programu „Mieszkanie dla Młodych”, którego podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 23 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Program MdM zaplanowany jest do 2018 roku i obok stosunkowo pozytywnych wskaźników gospodarczych, stanowił on w minionym roku czynnik, który spowodował, że w porównaniu do lat ubiegłych rynek nieruchomości mieszkaniowych odnotował zauważalne ożywienie. Zgodnie z prognozami ma ono być widoczne także w bieżącym roku, co spowoduje, że wielu deweloperów rozpocznie nowe inwestycje albo przystąpi do realizowania kolejnych etapów projektów już istniejących.

Kluczowe tendencje na rynku inwestycji nieruchomościowych 

Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku widoczne będzie dalsze zainteresowanie inwestorów gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, w nieco mniejszym zaś zakresie przeznaczonymi na inwestycje biurowe i handlowe, gdyż rynek tych nieruchomości już w minionym roku wykazywał stosunkowo duże nasycenie. W najbliższej przyszłości prognozowany jest wzrost środków finansowych przeznaczonych przez deweloperów na zakup gruntów na realizację inwestycji nieruchomościowych. Jedynym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na realizacje przez deweloperów ich planów inwestycyjnych może okazać się brak nieruchomości, które spełniałyby ich wymagania w zakresie lokalizacji, uwarunkowań prawnych i technicznych umożliwiających efektywne wykorzystanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych.