Komisja Europejska rozpoczęła badanie sektorowe na rynku handlu elektronicznego

05-2015

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 6 maja 2015 r. Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła badanie sektorowe na rynku handlu elektronicznego, aby poznać praktyki handlowe stosowane przez działających na nim przedsiębiorców.

Informacja o rozpoczęciu badania sektorowego, choć szeroko komentowana, nie stanowiła zaskoczenia. Badanie to jest bowiem elementem szerszej strategii Komisji Europejskiej (KE) związanej z wprowadzeniem jednolitego rynku cyfrowego. Dodatkowo, już w październiku 2014 r. podczas przesłuchania przed Parlamentem Europejskim, Margrethe Vestager, obecna Komisarz ds. konkurencji, uznała rynki cyfrowe za priorytetowe. Wspomniała ona również o chęci szerszego korzystania z badań sektorowych w stosowaniu prawa konkurencji.

Rynek handlu elektronicznego był już analizowany przez KE i krajowe organy ochrony konkurencji, co doprowadziło do wydania wielu decyzji. Ostatnie działania władz dotyczyły m.in. systemów dystrybucji selektywnej, ograniczeń w swobodnym kształtowaniu cen oraz polityk rabatowych, postanowień umownych o równowadze cen (ang. price parity clause), a także ograniczeń terytorialnych w handlu elektronicznym. Zdaniem KE, mimo wydania decyzji oraz opublikowania szczegółowych wytycznych, rynek ten nadal nie jest w pełni konkurencyjny. Szacuje, że istniejące ograniczenia kosztują europejskich konsumentów około 11.7 mld euro rocznie.

Celem rozpoczętego badania jest więc lepsze zrozumienie barier istniejących w transgranicznym handlu elektronicznym. Komisja skupi się na środkach umownych ograniczających konkurencję. Oczekuje się jednak, że KE odniesie się również do środków technicznych takich jak nieuzasadnione blokowanie geograficzne oraz uniemożliwianie klientom dostępu do stron internetowych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Margrethe Vestager zapowiedziała, że KE zwróci się z prośbą o informacje do szerokiego grona zainteresowanych podmiotów we wszystkich państwach członkowskich UE. Jednocześnie, rozpoczęte badanie ma skupić się na tych sektorach, w których handel elektroniczny jest najbardziej rozpowszechniony, takich jak elektronika, odzież, obuwie oraz treści cyfrowe. Stąd w szczególności "posiadacze praw do treści cyfrowych, nadawcy treści, producenci lub hurtownicy towarów, internetowi sprzedawcy detaliczni oraz prowadzący porównywarki cen" mogą otrzymać stosowne kwestionariusze od KE.

Podobnie jak w poprzednich badaniach sektorowych, np. w sektorze farmaceutycznym, energetycznym, badanie może skutkować wszczęciem indywidualnych postępowań dotyczących ewentualnych naruszeń prawa konkurencji. Dodatkowo, KE określi "wspólny mianownik" pomiędzy różnymi platformami handlu elektronicznego oraz zbada, czy obecne zasady przetrwały próbę czasu i nadal są wystarczające dla szybko zmieniającego się społeczeństwa cyfrowego. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, to KE może rozważyć wprowadzenie zmian legislacyjnych.

Komisja zamierza opublikować wstępne sprawozdanie z badania sektorowego do celów konsultacji w połowie 2016 r. Oczekuje się, że końcowe rezultaty zostaną przedstawione w pierwszym kwartale 2017 r.

Następne kroki

Kwestionariusze wysyłane przez KE będą zawierać pytania faktograficzne oraz pytania otwarte dotyczące strategicznych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie, ze względu na skalę badania sektorowego, czas na udzielenie odpowiedzi będzie ściśle ograniczony. Stąd przedsiębiorcy i związki przedsiębiorców powinni rozważyć wsparcie prawników specjalizujących się w prawie konkurencji.

Ponadto zainteresowanie KE rynkiem handlu elektronicznego powinno zachęcić przedsiębiorców do upewnienia się, że stosowane przez nich praktyki dystrybucyjne i cenowe zgodne są z polskim i europejskim prawem konkurencji. Przedsiębiorcy mogliby również przeanalizować treść zawartych umów dystrybucyjnych oraz wdrożyć zasady postępowania w przypadku kontroli prowadzonej przez KE lub krajowe organy ochrony konkurencji.

Międzynarodowy zespół prawa konkurencji Bird & Bird regularnie doradza klientom z sektora handlu elektronicznego i sprzedaży online. W szczególności, nasz zespół skutecznie zaskarżył decyzję KE w sprawie dotyczącej transgranicznego licencjonowania utworów muzycznych online (sprawa CISAC). Ostatnio reprezentowaliśmy również Adidas AG przed niemieckim organem ochrony konkurencji w postępowaniu dotyczącym ograniczeń w systemach dystrybucji selektywnej online.