Czas na chmurę w sektorze finansowym!

03-2015

Rozwój rynku usług chmurowych w sektorze finansowym w Polsce wymaga większego zaangażowania liderów innowacji przede wszystkim po stronie zamawiających. W dłuższej perspektywie istnieje potrzeba zarówno zmiany świadomości, jak i zmian regulacyjnych w tym zakresie. Główni interesariusze i regulatorzy sektora bankowego, tacy jak Związek Banków Polskich i Komisja Nadzoru Finansowego, powinni wypracować razem z dostawcami usług informatycznych, w drodze wspólnego dialogu platformę, która pozwoli nowoczesnym technologiom informatycznym nadać kolejny impuls wzrostu wydajności i konkurencyjności w tym sektorze, wzorem działań podejmowanych w latach 90. ubiegłego stulecia. Dzięki tamtym działaniom polski sektor bankowy jest nadal postrzegany jako jeden z najbardziej technologicznie zaawansowanych w Europe, lecz dla podtrzymania tego wizerunku konieczne są warunki do wdrażania nowoczesnych technologii dnia dzisiejszego.

Zobacz cały artykuł poświęcony wyzwaniom, jakie stoją przed sektorem finansowym w kontekście wprowadzania usług chmurowych >>>

Autorami materiału są: Andrzej Gibas i Robert Gajda z firmy Microsoft oraz mecenas Maciej Gawroński. Artykuł przygotowany został na potrzeby publikacji „Wyzwania informatyki bankowej”, która wydana zostanie przez Gdańską Akademię Bankową. Będzie to już jej druga edycja i tak samo jak w minionym roku ukaże się pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza. Mecenas Maciej Gawroński był współautorem również ubiegłorocznego wydania. Zobacz publikację>>>