Wpływ wykonawcy na treść umowy o zamówienie publiczne

06-2014

Mimo że wzór umowy o zamówienie publiczne jest przygotowywany przez zamawiającego, wykonawcy w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych mogą i powinni używać narzędzi, które pozwalają im modyfikować treść kontraktu. Zamawiający z kolei muszą pogodzić się z tym, że umowy o zamówienie publiczne w coraz mniejszym stopniu są umowami adhezyjnymi. Obecnie muszą one uwzględniać realia rynkowe. Ostatecznie zamawiającemu i wykonawcy przyświeca ten sam cel, jakim jest należyta realizacja zamówienia.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Moniki Kucharczyk, szefa zespołu prawa zamówień publicznych. Materiał opublikowany został w "Monitorze Zamówień Publicznych", czerwiec 2014 >

Zobacz też nasze newslettery poświęcone problematyce zamówień publicznych >