Bird & Bird w gronie ekspertów Komisji Europejskiej oceniających projekt Dyrektywy o ochronie tajemnic handlowych

02-2014

Troje międzynarodowych ekspertów Bird & Bird zaproszonych zostało przez Komisję Europejską do udziału w warsztatach poświęconych nowemu projektowi Dyrektywy o ochronie tajemnic handlowych. Wydarzenie odbyło się 12 lutego 2014 w Brukseli.

W zamkniętych warsztatach łącznie wzięło udział 18 ekspertów reprezentujących różne Państwa Członkowskie, wśród nich dwaj partnerzy Bird & Bird: Bruno Vandermeulen z biura w Brukseli oraz Wouter Pours z Hagi. Warszawskie biuro reprezentowała Natalia Żebrowska z zespołu IT i prawa własności intelektualnej.

Celem warsztatów była analiza opublikowanego przez Komisję w listopadzie 2013 projektu Dyrektywy (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, COM(2013) 813 final). Zadaniem ekspertów było przede wszystkim dokonanie oceny przepisów Dyrektywy z punktu widzenia krajowych regulacji i praktyki.

Nowa Dyrektywa dąży do wprowadzenia równoważnego poziomu ochrony tajemnic handlowych we wszystkich Państwach Członkowskich. Jej celem ma być zapewnienie przedsiębiorcom, badaczom i naukowcom skutecznych środków ochrony dla informacji poufnych, które są kluczowe dla ich działalności gospodarczej oraz dla prowadzonych przez nich działań w obszarze badań i rozwoju. Gwarancja równoważnej ochrony ma zachęcić do bardziej intensywnej współpracy transgranicznej między przedsiębiorcami i jednostkami badawczymi.

Zdaniem ekspertów Bird & Bird z prawnego punktu widzenia jest jeszcze miejsce na udoskonalenie projektu Dyrektywy. W szczególności niektóre z przepisów wydają się przyznawać szerszy zakres ochrony przeciwko towarom stanowiącym naruszenie prawa niż ta możliwa do uzyskania na gruncie prawa patentowego. Z drugiej strony, środki egzekwowania praw są węższe niż te ustanowione przez Dyrektywę w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej ), w szczególności w przypadku środków ochrony dowodów, które są przecież niezwykle istotne dla skutecznej ochrony tajemnicy handlowej.

Pracę nad projektem Dyrektywy prowadzą obecnie Parlament i Rada w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Międzynarodowy zespół Bird & Bird w ramach praktyki zajmującej się tajemnicą przedsiębiorstwa będzie uważnie obserwował ten proces, śledząc przede wszystkim, jakie zmiany może on przynieść dla innowacyjnych przedsiębiorców.